A A A
GOPS Słomniki

Osoby potrzebujące opieki, niesamodzielne, mogą skorzystać z pomocy w ramach projektu Małopolski Tele-Anioł.

Dzień Strażaka

9 maja 2018 r. na płycie Rynku Głównego w Krakowie miały miejsce obchody 145-lecia Krakowskiej Straży Pożarnej połączone z wojewódzkimi obchodami Dnia Strażaka. Gminę Słomniki reprezentowali Burmistrz Paweł Knafel – Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP w Słomnikach oraz Komendant Gminny OSP Adam Przecherka.

Palenisko

Władze Gminy Słomniki traktują priorytetowo walkę o czyste powietrze, dlatego pozyskują środki zewnętrzne na wymianę źródeł ogrzewania. Obecnie w ramach programu RPOWM na lata 2014–2020 Gmina otrzymała 1 083,148 zł na wymianę 91 kotłów.

Święto 3 Maja

Jak co roku uroczystym pochodem, mszą świętą i złożeniem kwiatów przy Pomniku Ofiar Faszyzmu na słomnickim Rynku uczciliśmy Święto Konstytucji 3 Maja.

Mapa scalenia

Właściciele gruntów przy ul. Poniatowskiego w Słomnikach wybrali Radę Scalenia i Podziału Gruntów, której zadaniem jest współpraca z Gminą Słomniki  w procedurze scalenia.