A A A
Podpisanie umowy

Gmina Słomniki uzyskała dofinansowanie na budowę ścieżek pieszo-rowerowych. Umowę gwarantującą przyznanie dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 podpisali Marszałek Województwa Małopolskiego Jacek Krupa i Burmistrz Gminy Słomniki Paweł Knafel – partner wiodący projektu wraz z partnerami z gmin Krzeszowice, Miechów, Iwanowice Sułoszowa.

Turniej Rad Sołeckich

W niedzielę 24 czerwca członkowie rad sołeckich z naszej gminy rywalizowali w konkurencjach sportowych na XII Turnieju Rad Sołeckich.

OSP Miłocice

17 czerwca w Miłocicach odbył się jubileusz OSP Miłocice połączony z poświęceniem nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego.

Promesa

Burmistrz Gminy Słomniki odebrał z rąk Wojewody Małopolskiego promesę na przebudowę i modernizację drogi gminnej Ratajów–Niedźwiedź–Trątnowice.

Jubileusz Pawiego Oczka

Zespół Ludowy Pawie Oczko powstał 40 lat temu i 27 maja obchodził jubileusz 40-lecia działalności. Zespól założony przez nauczycielkę Lidię Zimną, przejęła pani Stanisława Doniec i prowadzi go nieprzerwanie do chwili obecnej.  Członkowie i członkinie Pawiego Oczka  to mieszkańcy wsi Szczepanowice.