A A A
Zawody strażackie

Strażacy z jednostek OSP z terenu  Gminy Słomniki rywalizowali w niedzielę 19 maja w Gminnych Zawodach Sportowo-Pożarniczych w Prandocinie. Przy kapryśnej pogodzie, ale bardzo gorącym dopingu publiczności niekwestionowanym liderem zawodów okazała się OSP Waganowice.

Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej

Podczas uroczystości Komendant Gminny OSP Adam Przecherka został wyróżniony Brązową Odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”, przyznawaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji strażakom szczególnie zasłużonym w pełnionej funkcji.

Odznaczenie medalem

Podczas VII sesji Rady Miejskiej w Słomnikach rodzice z gminy Słomniki, którzy wychowali trójkę lub więcej dzieci pełniących służbę wojskowa otrzymali medale „Za Zasługi dla Obronności Kraju”.

Święto 3 Maja

Obchody Święta Konstytucji 3 Maja rozpoczęły się uroczystym przemarszem do kościoła w Słomnikach, gdzie odprawiona została Msza Św. za Ojczyznę; następnie pod pomnikiem Ofiar Faszyzmy delegacje złożyły kwiaty, zaś w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury Orkiestra Dęta „Echo” ze Słomnik dała wspaniały koncert.

Flaga Polski

Biuro Programu „Niepodległa” działające przy Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego przygotowało spot pt. „Niepodległa - moja flaga”, zachęcający wszystkich Polaków do wywieszenia polskiej flagi podczas nadchodzących świąt majowych.