A A A
Spotkanie w sprawie ogniw

Mieszkańcy, którzy złożyli ankiety OZE, deklarując chęć montażu ogniw fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych, spotkali się 25 maja br. w sali kinowej Centrum Kultury w Słomnikach w sprawie możliwości dofinansowania inwestycji związanej z instalacją zestawu fotowoltaicznego.

W spotkaniu wzięli udział tylko mieszkańcy, którzy złożyli ankiety Informacyjne dot. instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE).

Klaster edukacyjny

Rozpocznie on swoją działalność 25 maja, podczas organizowanej przez Krakowski Park Technologiczny konferencji „Szukasz pracy – zdobądź zawód”. Gmina Słomniki jest w ten projekt zaangażowana.

13 maja 2015 r. w Krakowskim Parku Technologicznym odbyło się robocze spotkanie członków założycieli, dążących do powołania Małopolskiego Klastra Edukacyjnego. Gminę Słomniki reprezentował Zastępca Burmistrza Michał Chwastek oraz Kierownik Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół Jacek Regucki.

Ćwiczenia OC

Powiatowo-gminne ćwiczenia obronne z elementami zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej pod kryptonimem „NIEDŹWIEDŹ 2015” odbyły się w gminie Słomniki 14 maja 2015 r.

Następuje atak na 3. Bazę Logistyczną Sil Zbrojnych na terenie Jednostki Wojskowej w Niedźwiedziu, w wyniku którego dochodzi do eksplozji zbiorników z benzyną. Wybucha pożar z toksycznym dymem widocznym z odległości wielu kilometrów. Potrzebna jest ewakuacja mieszkańców do sąsiednich gmin niezagrożonych chmurą dymu

Wybory Prezydenta RP

10 maja 2015 r. wybieraliśmy prezydenta Polski. Sprawdź wyniki wyborów w naszej gminie oraz na jakie udogodnienia mogą liczyć wyborcy przy drugiej turze 24 maja.

Małopolskie Forum Obsługi Inwestora

Forum ma stworzyć podstawę do efektywnej współpracy pomiędzy gminami starającymi się o nowych inwestorów i instytucjami zajmującymi się profesjonalną obsługą przedsiębiorców. Gmina Słomniki bierze udział w tym projekcie.

29 kwietnia w siedzibie Krakowskiego Parku Technologicznego powołano Małopolskie Forum Obsługi Inwestora. To początek nowej formuły współpracy pomiędzy gminami aktywnymi w przyciąganiu inwestycji oraz instytucjami zajmującymi się profesjonalną obsługą przedsiębiorców.