A A A
KGW Niedźwiedź

27 listopada 2015 r.  w siedzibie Wojewódzkiego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Krakowie odbyła się prezentacja „Tradycyjnych potraw świątecznych i wigilijnych z regionu małopolski”. 

Wzięło w nim udział 10 Kół Gospodyń Wiejskich, m.in. Koło Gospodyń Wiejskich z Niedźwiedzia z gminy Słomniki.

Małopolska Karta Aglomeracyjna

Małopolska Karta Aglomeracyjna (MKA) to system umożliwiający korzystanie z różnych środków transportu w Małopolsce przy pomocy jednego połączonego biletu. Zacznie działać od 14 grudnia i początkowo obejmie przejazdy Szybką Koleją Aglomeracyjną, a także komunikacją miejską w Krakowie i Tarnowie.

Peron w Słomnikach

Wkrótce rusza Szybka Kolej Aglomeracyjna . Na odcinku Kraków – Miechów , przez Słomniki kursować będzie łącznie 36 pociągów tj. o 16 pociągów więcej niż obecnie.

Szybka Kolej Aglomeracyjna ruszy 14 grudnia br. W gminie Słomniki pociągi SKA będą się zatrzymywały przy 4 stacjach – Smroków, Słomniki, Słomniki Miasto i Niedźwiedź.

Zanieczyszczone powietrze nad Słomnikami

Z problemem zanieczyszczenia powietrza zmaga się wiele miast i gmin w Polsce. Również w naszej gminie w miesiącach zimowych obserwuje się wielokrotne przekroczenie dopuszczalnych norm.

Małżeńskie jubileusze

Dwadzieścia trzy pary małżeńskie z gminy Słomniki, które w tym roku obchodziły 50., 55. oraz 60. rocznicę zawarcia związku małżeńskiego otrzymały Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie przyznawane przez Prezydenta RP.

Jubilatom odznaczenia wręczył burmistrz Paweł Knafel, który pogratulował małżonkom tak pięknego jubileuszu i złożył serdeczne życzenia zdrowia i dalszych wspólnych lat szczęśliwego pożycia małżeńskiego.