A A A
Pierwsza sesja

W poniedziałek 1 grudnia odbyła się pierwsza uroczysta sesja nowej Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Słomnikach. Przeczytaj relację i zobacz zdjęcia.

Wszystkich zgromadzonych przywitał Piotr Wasik, były przewodniczący Rady Miejskiej, który podziękował wszystkim za bardzo dobrą współpracę przez ostatnie lata oraz pogratulował nowym radnym wygranej w wyborach samorządowych. Burmistrz Paweł Knafel w imieniu swoim oraz zgromadzonych, w podziękowaniu wyręczył Piotrowi Wasikowi bukiet kwiatów.

 

Piotr Wasik funkcję radnego pełnił nieprzerwanie od 1994 r. Przewodniczącym Rady Miejskiej był przez dwie kadencje. W sierpniu tego roku został odznaczony Srebrną Odznaką Honorową Województwa Małopolskiego dla szczególnie zasłużonych samorządowców.

— Chciałbym podziękować tym mieszkańcom, którzy na mnie głosowali. Wszystkim życzę wszelkiej pomyślności w życiu prywatnym i zawodowym — powiedział, wyraźnie wzruszony, kończąc swoje przemówienie i przekazując prowadzenie obrad radnemu seniorowi Mirosławowi Dziedzicowi.

W ostatnich wyborach nie uzyskał wymaganej liczby głosów, z jego okręgu na stanowisku radnego zastąpił go Robert Perek.

Adam Szczęśniak przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej w Słomnikach przedstawił oficjalne wyniki wyborów samorządowych w naszej gminie. Zwycięzcy w wyborach do Rady Miejskiej odebrali zaświadczenia o wyborze na funkcje radnego Gminy Słomniki. Następnie złożyli uroczyste ślubowanie.

Ważnym wydarzeniem było wyłonienie nowego przewodniczącego Rady Miejskiej oraz zastępców. Przewodniczącym został Grzegorz Płażek (zdobył 14 głosów), pełniący funkcję radnego od 2010 r.; nie miał żadnego kontrkandydata. Zastępcami zostały panie: Ewa Warda-Kaszuba (zdobyła 14 głosów), radna od 2010 r. oraz Maria Jagła (zdobyła 13 głosów), radna od 2002 r.; także nie zgłoszono innych kandydatur.

Ostatnim punktem obrad było złożenie ślubowania przez wybranego na trzecią kadencję Burmistrza Gminy Słomniki Pawła Knafla, który wygrał wybory, zdobywając ponad 68 proc. głosów.

Rada Miejska w nowej kadencji 2014—2018

Radni zasiadający w Radzie Miejskiej kolejną kadencję:

Grzegorz Płażek — przewodniczący; Ewa Warda Kaszuba — zastępca przewodniczącego; Maria Jagła — zastępca przewodniczącego; Adam Przecherka; Irena Podsiadło; Mirosław Dziedzic; Bożena Furgalska; Władysław Janik; Jolanta Jamborska.

I radni, którzy po raz pierwszy zasiedli w Radzie Miejskiej:

Maksymilian Zagrodzki, Beata Żak, Piotr Kłosiński, Tomasz Toporek, Krzysztof Szaleniec, Robert Perek.