A A A
1 listopada

W dniu Wszystkich Świętych zapalmy znicz na mogiłach powstańczych, a także żołnierzy poległych w innych walkach o wolność, rozsianych na terenie naszej gminy. Pamiętajmy także o grobie rodziny Brykalskich, gdzie znajduje się pamiątkowa tablica poświęcona Stanisławowi Brykalskiemu, któremu hołd w ostatnią sobotę złożyliśmy.

Na obszarze gminy Słomniki toczyło się wiele walk partyzanckich; te z okresu powstania styczniowego w 1863 r. pozostawiły po sobie dramatyczne ślady w postaci licznych mogił, krzyży i kapliczek.

Oto najważniejsze miejsca pamięci poległych w walkach o niepodległość naszego państwa. Pamiętajmy o nich w listopadzie – miesiącu szczególnej modlitwy za zmarłych. Zapalmy znicz na ich grobach, przy krzyżach i kapliczkach, by oddać hołd bohaterom.

  • Grób powstańców styczniowych na cmentarzu parafialnym w Słomnikach.
  • Grób 5 żołnierzy Armii Krajowej - odnowiony w kwietniu tego roku

Aresztowanych i torturowanych przez krakowskie Gestapo, a następnie rozstrzelanych w Słomnikach 10 grudnia 1943 r.

  • Grób Jana Maszadro

W latach od 1856 r. był w Słomnikach aptekarzem. Podczas powstania styczniowego zaangażował się jako dostawca materiałów sanitarnych oraz zaopatrzenia, organizował też powstańczą pocztę.

  • Grób powstańca styczniowego ks. Romualda Wiadrowskiego w Prandocinie

W 1914 r. wspierał on żołnierzy Pierwszej Kadrowej na cmentarzu parafialnym w Prandocinie.

  • Wspólna mogiła powstańców styczniowych oraz żołnierzy I wojny światowej w miejscu dawnego cmentarza cholerycznego za Zespołem Szkół w Prandocinie.

„Mogiłki” powstańców styczniowych przy drodze do Prandocina Iły.

Na wysokim lewym zboczu wąwozu znajdują się dwie mogiły, widoczne z daleka dzięki krzyżom. Jeden z nich, niższy, jest betonowy. Drugi, stary, nieco wyższy, drewniany i mocno już zniszczony.

  • Kapliczka i obelisk w Sosnówce.

„Pamięci Powstańca Styczniowego Żołnierza Langiewicza z oddziału żuawów śmierci, poległego w potyczce z Moskalami 13 marca 1863 roku. Leśnicy Ziemi Miechowskiej. A.D. 2014” – głoszą słowa na tablicy wmurowanej w obelisk.