A A A
Smog

Palenie śmieci w piecach jest niezwykle groźne dla naszego zdrowia i życia, co roku smog zabija ok. 28 tysięcy Polaków. O czym więc należy pamiętać w rozpoczętym już na dobre sezonie grzewczym?

NIE PAL ŚMIECI!

Czego nie można spalać w piecu:

 • butelek plastikowych,
 • worków foliowych,
 • ubrań, szmat, obuwia,
 • zabawek,
 • gazet kolorowych,
 • zużytych pieluch jednorazowych.
 • płyt laminowanych,
 • płyt wiórowych,
 • ram okiennych drewnianych i plastikowych,
 • podkładów kolejowych,
 • mebli,
 • drewna malowanego, lakierowanego i impregnowanego,
 • opon,

Podczas spalania śmieci powstaje szkodliwy dym zawierający m.in.:

 • pyły, które powodują szkodliwe dla zdrowia człowieka zanieczyszczenie metalami ciężkimi,
 • tlenek węgla (czad), który powoduje uszkodzenia układu krążenia i ośrodkowego układu nerwowego (osłabienie pamięci, utrata łaknienia, utrata czucia w palcach, senność w dzień i bezsenność w nocy, upośledzenie psychiczne)
 • tlenek azotu, który powoduje podrażnienia, a nawet uszkodzenia płuc.
 • dioksyny i furany, które powodują choroby nowotworowe
 • dwutlenek siarki, który powoduje trudności z oddychaniem i jest przyczyną kwaśnych deszczy
 • chlorowodór, który w połączeniu z wodą tworzy kwas solny
 • cyjanowodór- tworzy z wodą kwas pruski

PAMIĘTAJ!

Palenie śmieci grozi grzywną w wysokości do 5000 zł. Co roku na choroby wywołane złym stanem powietrza umiera 28 tys. Polaków. Spalane śmieci zatruwają nasze najbliższe otoczenie, wody gruntowe i ziemię. Dlatego spożywamy zatrute mleko, jajka, warzywa i owoce. Paląc śmieci w piecu, niszczysz własne przewody kominowe, co może doprowadzić nawet do zaczadzenia. Ta oszczędność kosztuje Cię zdrowie i życie!

ŚLEDŹ POMIARY CZUJNIKÓW JAKOŚCI POWIETRZA

W 7 placówkach na terenie gminy: w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury, w szkołach w Słomnikach, Kacicach, Waganowicach, Smrokowie, Prandocinie, Niedźwiedziu zainstalowano czujniki jakości powietrza, tzw. pyłomierze. Dyrektorzy i nauczyciele mogą dzięki temu uzyskać szybką informację o stanie jakości powietrza, który np. uniemożliwia spacer na zewnątrz. Zachęcamy wszystkich mieszkańców do śledzenia pomiarów – tutaj.

ZGŁASZAJ NIEPRAWIDŁOWOŚCI

W okresie grzewczym będą kontynuowane kontrole palenisk na terenie całej gminy. Na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. i pod nr 123881102, wew. 140 można zgłaszać nieprawidłowości dotyczące palenia niedozwolonych odpadów.

PROGRAM CZYSTE POWIETRZE: WYMIANA PIECÓW I TERMOMODERNIZACJA

W naszej gminie realizowane są programy dofinansowujące wymianę źródeł ogrzewania i montaż odnawialnych źródeł energii. Uruchomiono także program rządowy „Czyste Powietrze”, realizowany za pośrednictwem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz na termomodernizacji budynków jednorodzinnych, by efektywnie zarządzać energią. Działanie skierowane jest do osób fizycznych, będących właścicielami domów jednorodzinnych lub osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy budynku jednorodzinnego.

 • Minimalny koszt realizowanego projektu to 7 000,00 zł.
 • Właściciele domów, których dochody są najniższe (do 600 zł dochodu/osobę) otrzymają do 90 proc. dotacji na realizację przedsięwzięć finansowanych w ramach programu.
 • Maksymalne koszty kwalifikowane przewidziane do wsparcia dotacyjnego wynoszą 53 000,00 zł.
 • Dotacje nie będą stanowiły przychodu podlegającego opodatkowaniu. Pożyczki mogą być udzielane na okres do 15 lat z preferencyjnym oprocentowaniem, które na dzień dzisiejszy wynosi 2,4 proc.

Nabór wniosków prowadzi Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, 31-002 Kraków ul. Kanonicza 12; tel. (12) 422-94-90; tel. (12) 422-30-46, www.wfos.krakow.pl, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pozostałe założenia programu „Czyste Powietrze”

Program przewiduje dofinansowanie, m.in. na:

 • wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła, spełniających wymagania programu,
 • docieplenie ścian i stropów budynku,
 • wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
 • montaż lub modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
 • montaż instalacji odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej),
 • montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Formy dofinansowania: dotacja i pożyczka.

Warunki dofinansowania:

 • maksymalne koszty kwalifikowane, od których jest liczona dotacja – 53 tys. zł,
 • minimalna wartość kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia – 7 tys. zł,
 • oprocentowanie zmienne pożyczki – nie więcej niż WIBOR 3M +70 punktów bazowych ale nie mniej niż 2% rocznie,
 • planowany okres spłaty pożyczki: do 15 lat,
 • możliwa karencja (zwłoka) w spłacie: nie dłużej niż do zakończenia realizacji przedsięwzięcia,
 • okres realizacji przedsięwzięcia: do 24 miesięcy od daty zawarcia umowy o dofinansowanie, lecz nie później, niż do 30.06.2029 r. dofinansowaniu podlegają przedsięwzięcia rozpoczęte nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowywanie,
 • przedsięwzięcie nie może zostać zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie; data zakończenia realizacji będzie potwierdzona w protokole końcowym.

Więcej o programie Czyste powietrze – tutaj.