Drukuj
Odznaczeni

Dożynki Gminne w Prandocinie były stosowną okazją do szczególnych podziękowań dla osób zasłużonych na rzecz społeczności lokalnej, a co za tym idzie – dla rozwoju naszej gminy.

26 sierpnia podczas Dożynek Gminnych w Prandocinie Krzyże Zasługi Województwa Małopolskiego za szczególną aktywność na rzecz lokalnej społeczności otrzymali:

Pani Ewa Warda-Kaszuba – została odznaczona Srebrną Odznaką Honorową Województwa Małopolskiego – Krzyżem Małopolskim za podejmowanie szeregu inicjatyw społecznych w służbie osobom pokrzywdzonym przez los; za inicjowanie projektów kulturalnych dla młodzieży; za działania na rzecz bezpłatnej rehabilitacji. Jest inicjatorką i prężenie rozwija lokalny oddział Caritasu m.in. przeprowadzając zbiórki żywności i funduszy, pomagając osobom potrzebującym; aktywnie działa w Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; jako wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Słomnikach inicjuje projekty społeczne i kulturalne ważne dla mieszkańców.

Pani Alicja Biczysko – została odznaczona Złotą Odznaką Honorową Województwa Małopolskiego – Krzyżem Małopolskim za pracę na rzecz regionu; jako dyrektor Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Słomnikach tworzy wiele inicjatyw pozwalających na aktywny rozwój pasji mieszkańców naszej gminy w każdym wieku, takich jak np. Uniwersytet Trzeciego Wieku, Szkoła Rysunku i Malarstwa; za działalność wydawniczą propagującą historię, kulturę i tradycję ziemi słomnickiej i regionu Małopolski; za upowszechnianie sztuki zwłaszcza artystów Małopolski poprzez organizację warsztatów, wystaw i wernisaży, wydawanie katalogów sztuki; za organizację imprez ważnych dla regionu, np. Małopolskiego Święta Czosnku, dożynek gminnych.

Ksiądz  Marian Głowacki – otrzymał Złotą Odznakę Honorową Województwa Małopolskiego – Krzyż Małopolski za zasługi w ochronie dóbr kultury i zabytków w parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Prandocinie. XIII-wieczny kościół pw. św. Jana Chrzciciela jest wyjątkową perłą architektury romańskiej, która błyszczy przede wszystkim dzięki staraniom ks. Głowackiego – proboszcza tej parafii. Od wielu lat ks. Głowacki nie szczędzi wysiłków w przeprowadzaniu trudnych renowacji i remontów nie tylko w kościele, ale także wokół niego – odnowił on także XIX-wieczną dzwonnicę i otoczenia wokół świątyni.

Odznaczenia w imieniu Marszałka Województwa Małopolskiego wręczali Radni Sejmiku Województwa Małopolskiego panowie Adam Domagała oraz Wojciech Skucha.

Odznaczonym serdecznie gratulujemy i dziękujemy za ich piękną pracę na rzecz naszej gminy.

 Fot. MGCK Słomniki

Odsłony: 3476