Drukuj
Jubileusz Pawiego Oczka

Zespół Ludowy Pawie Oczko powstał 40 lat temu i 27 maja obchodził jubileusz 40-lecia działalności. Zespól założony przez nauczycielkę Lidię Zimną, przejęła pani Stanisława Doniec i prowadzi go nieprzerwanie do chwili obecnej.  Członkowie i członkinie Pawiego Oczka  to mieszkańcy wsi Szczepanowice.

Zespół składa się z kapeli ludowej oraz grupy wokalnej. Ma w swoim repertuarze piosenki i pieśni ludowe, sięgające nierzadko kilkadziesiąt lat wstecz, śpiewane zarówno w gwarze ludowej krakowskiej. jak i w języku ogólnopolskim: są tutaj ludowe pieśni i przyśpiewki obrzędowe, kolędy i pastorałki, piosenki biesiadne, patriotyczne i religijne.

Pawie Oczko występuje nie tylko na gminnych uroczystościach, ale bierze udział w wydarzeniach na terenie powiatu krakowskiego, całej Małopolski i nie tylko. Ma za sobą udział w licznych festiwalach i przeglądach w Krakowie, Miechowie, Charsznicy, Busku, Prandocinie, Kocmyrzowie- Luborzycy. Zespół kultywuje tradycję i zwyczaje ludowe, dba o  zachowanie gwary.

O roku ubiegłego Pawie Oczko działa jako Stowarzyszenie, któremu przewodzi pani Agnieszka Jednaki.  W roku 2017 pozyskało ono  środki na wyposażenia umożliwiającego kontynuowanie tradycji i dokumentowanie osiągnięć. W roku 2018 z dwóch projektów- Burmistrza Gminy Słomniki oraz Mecenatu Małopolskiego oraz przy wsparciu Centrum Kultury w Słomnikach  Stowarzyszenie otrzymało pieniądze na jubileusz.

Galeria zdjęć27 maja Pawie Oczko zaprezentowało się na dużej scenie w Szczepanowicach, dając bardzo piękny koncert. Zasłużeni dla zespołu członkowie otrzymali dyplomy i statuetki. Słowa gratulacji przesłał Marszałek Małopolski Jacek Krupa, pamiątkowymi statuetkami i dyplomami uhonorowali także Pawie Oczko zaproszeni goście: Zastępca Burmistrza Michał Chwastek, radni powiatowi: Włodzimierz Tochowicz i Krzysztof Malik, przewodniczący WZ KiOR Andrzej Harężlak.

Dla zespołu zaśpiewał także zespół Ratajowianie, z którym w zabawnej piosence wystąpił Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Płażek.

Wszyscy goście mogli wpisać się do księgi pamiątkowej i otrzymać płyty zespołu a na koniec skorzystać z cateringu.

 

Odsłony: 2622