A A A

6 czerwca 2018 r. na terenie Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie odbyło się oficjalne podpisanie listu intencyjnego dotyczącego przystąpienia do współpracy przy realizacji projektu „Małopolski Tele-Anioł”. Sygnatariuszem listu z gminy Słomniki był Burmistrz Paweł Knafel.

Celem projektu „Małopolski Tele-Anioł” jest zorganizowanie systemu opieki z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych, który umożliwi 10 tysiącom niesamodzielnym Małopolanom, jak najdłuższe bezpieczne pozostanie w ich miejscu zamieszkania. W czasie spotkania z samorządowcami, zaprezentowano też po raz pierwszy opaski bezpieczeństwa, które już są już w posiadaniu pierwszych uczestników „Tele-Anioła”. Urządzenie przypomina z wyglądu elektroniczny zegarek, jednak zamiast wyświetlacza ma trzy przyciski. Najważniejszy jest czerwony guzik z napisem „SOS” – wystarczy go nacisnąć i przytrzymać kilka sekund, żeby automatycznie połączyć się z Centrum Teleopieki, w którym przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, pracują eksperci (m.in. ratownicy medyczni, psycholodzy), który udzielą potrzebnej pomocy – łącznie z wezwaniem pogotowia. Opaska ma wbudowany mikrofon i głośnik, można więc swobodnie rozmawiać, nie jest do tego potrzebny telefon. W projekcie zaplanowano również szkolenia dla opiekunów oraz sąsiadów w zakresie świadczenia usług opiekuńczych.

By jeszcze skuteczniej dotrzeć z informacją o trwającej rekrutacji do projektu Małopolski Tele-Anioł, samorząd województwa zaprosił do współpracy gminy z całego regionu. Gmina Słomniki odpowiedziała na ten apel. Szczegółowe informacje o rekrutacji do projektu można przeczytać od połowy maja na naszej stronie internetowej – tutaj oraz na stronie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – tutaj.

Województwo Małopolskie przystąpiło do realizacji projektu skierowanego do osób niesamodzielnych pn. „Małopolski Tele-Anioł”. W dniu 22 lutego 2018 roku, Uchwałą Nr 259/18 Zarządu Województwa Małopolskiego projekt uzyskał dofinansowanie w wysokości 35 426 663,62 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 9. Region Spójny Społecznie, Działania 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie. Całkowity koszt projektu to ponad 38 mln zł.

Więcej o tym – https://www.malopolska.pl/aktualnosci/zdrowie/10-tysiecy-osob-w-malopolsce-otrzyma-opaski-ratujace-zycie

Foto UMWM