Drukuj
Kapliczka w Sosnówce

W pobliżu Prandocina w Gminie Słomniki, gdzie obejrzeć można wspaniały romański kościół, warto udać się na północ do Sosnówki, gdzie na obrzeżach rozległego lasu, tuż obok drewnianej leśniczówki,  znajduje się kapliczka przydomkowa oraz obelisk ku czci bohaterów powstania styczniowego, którzy obozowali w tym miejscu  w okresie walk.

 

Do niewielkiej, białej kapliczki prowadzi mostek nad głębokim parowem wśród drzew i krzewów. W środku obok pięknego obrazu Matki Bożej znajduje się tablica, na pamiątkę złożenia w tym miejscu przez powstańcze wojsko przysięgi wojskowej na wierność Ojczyźnie przed dyktatorem powstania styczniowego, bohaterem walk, gen. Marianem Langiewiczem.

Miejsce nie jest przypadkowe – był tu kiedyś drewniany krzyż, upamiętniający, według przekazów, bohaterską śmierć powstańca, członka elitarnej jednostki żuawów śmierci.

„Pamięci powstańca styczniowego żołnierza Langiewicza z oddziału żuawów śmierci, poległego w potyczce z Moskalami 13 marca 1863 roku. Leśnicy Ziemi Miechowskiej. A.D. 2014” – głoszą słowa na tablicy wmurowanej w obelisk, który ustawiono w pobliżu kapliczki.

Dotrzeć tu można Rowerowym Szlakiem Kościuszkowskim, drogami o niewielkim natężeniu ruchu wśród lasów i pięknych krajobrazów Wyżyny Miechowskiej . Warto podkreślić, że przez Gminę Słomniki przebiega jedna z najbardziej malowniczych jego części.

Odsłony: 7220