A A A
Dzień strażaka

"Bogu na chwałę ludziom na pożytek". Dziś Międzynarodowy Dzień Strażaka.

Co roku spotykamy się na oficjalnych obchodach Święta Konstytucji 3 Maja, idziemy z flagami we wspólnych marszu, niosąc 10-metrową flagę narodową, w asyście Orkiestry Dętej Echo ze Słomnik, pocztów sztandarowych, harcerzy, władz i jednostek samorządowych, organizacji partyjnych i społecznych, związków i stowarzyszeń, szkół i przedszkoli oraz licznie zgromadzonych mieszkańców; składamy kwiaty pod pomnikiem na Rynku i wspólnie śpiewamy pieśni i piosenki patriotyczne. W tym roku będzie inaczej...

Budżet obywatelski

W związku z obowiązującym na terenie Polski stanem epidemii, Zarząd Województwa Małopolskiego zdecydował o kolejnej zmianie harmonogramu 5. edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. Propozycje zadań mieszkańcy będą mogli zgłaszać od 1 września do 15 października 2020 roku. Głosowanie zaplanowano na wiosnę 2021 roku.

Informacja OZE

Informacja dotycząca możliwości udziału w projekcie OZE dla mieszkańców Gminy Słomniki:

Prezydent RP

Życzenia z okazji Dnia Sołtysa od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.