A A A
Sołtys

Mieszkańcy wsi Zaborze mają nowego sołtysa. Została nią pani Renata Stanek.

Sesja Rady

Na pierwszej w 2018 r. sesji Radni Miejscy przyjęli m.in. Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych oraz Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Burmistrz Gminy Słomniki podsumował m.in. akcję gazyfikacji naszej gminy, zachęcił także do kontynuowania inwentaryzacji źródeł ogrzewania.

Sesja Rady

Najważniejszą uchwałą ostatniej XXXVI sesji było przyjęcie budżetu na rok 2018. Jest on prorozwojowy i proinwestycyjny, bowiem aż 22,6% wydatków ogólnych przeznaczonych zostało na inwestycje.

Sesja Rady

Na sesji gościł nowy Starosta Powiatu Krakowskiego Wojciech Pałka oraz dyrektor Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego Marian Paszcza.

Sesja Rady Miejskiej

Podjęto uchwalę dotyczącą scalenia gruntów przy ul. Poniatowskiego w Słomnikach. Burmistrz Paweł Knafel poinformował, że wraca opieka świąteczna i całodobowa w ośrodku zdrowia w Słomnikach; powiedział także, że do końca roku wybrani zostaną wykonawcy odcinków drogi S7 Kraków–Widoma, Widoma-Szczepanowice.