Drukuj
Nowy sołtys

Funkcję tę objęła pani Magdalena Buczek, która zastąpiła pana Krzysztofa Szczęśniaka.

W piątek 31 marca w remizie OSP w Prandocinie Iłach odbyły się wybory sołtysa. Na początku spotkania burmistrz Gminy Słomniki Paweł Knafel podziękował za dobrą współpracę ustępującemu sołtysowi Krzysztofowi Szczęśniakowi, który zrezygnował z tej funkcji. Także odchodzący sołtys podziękował zarówno Burmistrzowi, Radzie Sołeckiej jak i mieszkańcom za dobrą pracę. W głosowaniu wzięło udział kilkudziesięciu mieszkańców tej miejscowości. Sołtysem wybrano panią Magdalenę Buczek, która była jedyna kandydatką.  Odbierając z rąk Burmistrz gratulacje, podziękowała za wybór oraz zaufanie, zadeklarowała współpracę z wszystkimi środowiskami, m.in. z Radą Sołecką. Nowa pani sołtys jest mieszkanką Sosnówki, prowadzi tam gospodarstwo rolne.

Fot. Maciej Jurga

Odsłony: 4728