A A A
Sesja Rady Miejskiej

Uchwalono m.in. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017 oraz przyjęto projekt dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

Tradycyjnie na początku sesji burmistrz Paweł Knafel  przedstawił informację ze swojej działalności w okresie 29.12.2016 – 26.01.2017. Wziął m.in. udział w spotkaniu z Dyrektorem Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego dotyczącym przygotowania przetargu na realizację modernizacji drogi Kocmyrzowskiej. Prace mają rozpocząć się w tym roku. Przypomniał także o podpisaniu umowy na dostawę nowego samochodu pożarniczego dla OSP Miłocice w ramach programu unijnego. Poinformował o trwających kontrolach pieców i palenisk na terenie całej gminy. Burmistrz poinformował, że został powołany do Rady Programowej Projektu Life „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”. Jest to ciało doradcze wspierające działania towarzyszące realizacji projektu, jak również ma ono możliwość formułowania propozycji ewentualnych zmian i modyfikacji rozwiązań składających się na system ekodoradców. Pełna informacja Burmistrza Gminy Słomniki – tutaj.

W dalszej części sesji Radny Robert Perek poinformował o spotkaniu z mieszkańcami ul. Świerczewskiego, którzy aktywnie włączyli się w konsultacje społeczne dotyczące zmiany nazwy tego osiedla. Radny zaapelował o wzięcie pod uwagę opinii mieszkańców osiedla i zgodnie z ich sugestią nadać mu nazwę ul. Słoneczna. Pismo wraz z dołączonymi podpisami na ręce Przewodniczącego Rady Miejskiej Grzegorza Płażka złożyła Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej w Słomnikach Pani Lucyna Probola. Przewodniczący podkreślił, że Rada Miejska weźmie te opinie pod uwagę.

Mając na względzie ułatwianie mieszkańcom dostępu do informacji na terenie naszej gminy, powstają punkty informacyjne Urzędu Miejskiego w Słomnikach. Na razie powstały 4 takie punkty w miejscach często odwiedzanych, czyli  w sklepach: w Wężerowie, w Prandocinie, w Polanowicach i w Niedźwiedziu. W najbliższym czasie powstanie taki punkt w Słomnikach. Można w nich pobrać  bieżące informacje, komunikaty i inne materiały w wersji papierowej. Rozważane są kolejne lokalizacje.

Odbyły się także pożegnania Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Krystyny Brodziak, która odchodzi na emeryturę oraz pełniącej funkcję Dyrektora Przychodni Zdrowia w Słomnikach dr Anety Zasady-Jajkiewicz, która zrezygnowała ze swojej funkcji ze względów rodzinnych, ale nadal będzie pracować w naszej przychodni. Przewodniczący Rady Grzegorz Płażek oraz Burmistrz Paweł Knafel podziękowali paniom za ofiarną pracę na rzecz dobra mieszkańców.

Przyjęto uchwałę dotyczącą Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017. Celem strategicznym jest zapobieganie powstawaniu nowych uzależnień oraz ograniczenie rozmiarów negatywnych skutków o charakterze rodzinnym, społecznym i zdrowotnym. Cała uchwała – tutaj. Przyjęto także uchwałę dotyczącą projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. Określa ona plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Słomniki, plan sieci klas dotychczasowych publicznych gimnazjów oraz plan sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych. Wbrew krążącym pogłoskom samorząd Gminy Słomniki nie planuje zamknięcia żadnej szkoły podstawowej; szczegóły – tutaj.

Wszystkie uchwały – tutaj.