A A A
Sesja Rady Miejskiej

Zagadnienia związane z uchwalonym planem zagospodarowania przestrzennego dla części południowej oraz badanie jakości powietrza w Słomnikach to jedne z głównych tematów tej sesji.

Burmistrz Gminy Słomniki Paweł Knafel podsumował mijający miesiąc swojej działalności. Wśród licznych spotkań w listopadzie wziął udział w posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Rodziny, Spraw Społecznych i Legislacji Rady Miejskiej w Słomnikach. Tematem spotkania była  ocena sytuacji na rynku pracy w Gminie Słomniki.  Według danych bezrobocie w Powiecie Krakowskim utrzymuje się na poziomie 5,4 proc. Spotkał się także z rzecznikiem Praw Absolwentów przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, by rozmawiać m.in. o sytuacji na rynku pracy młodych. W Filii Urzędy Pracy w Słomnikach, która obejmuje 7 gmin, w tym naszą, zarejestrowanych jako poszukujących pracy jest 47 absolwentów studiów wyższych; w porównaniu z poprzednimi latami jest to stosunkowo mała liczba. Burmistrz Knafel uczestniczył m.in. w posiedzeniu Powiatowej Rady Zatrudnienia – Powiatowej Rady Rynku Pracy, do której został wyznaczony przez Starostę Krakowskiego.

Podsumowując ostatnie inwestycje, Burmistrz Knafel wymienił m.in. rozpoczęcie III etapu budowy  ośrodka zdrowia w Słomnikach, wśród inwestycji drogowych remont „Sorysu”,  remont drogi w Czechach „przy domkach”, budowę chodnika w Słomnikach na ul. Norwida czy modernizację ulic Łokietka i Lelewela. Burmistrz Knafel poinformował także, że wiele wskazuje na to, iż w przyszłym roku rozpocznie się remont drogi Słomniki–Kocmyrzów. Wniosek w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych dotyczący budowy trasy kocmyrzowskiej przeszedł bowiem wstępną kwalifikację. Cała informacja z działalności Burmistrza Gminy Słomniki z okresu 28.10.2016 – 24.11.2016, kliknij – tutaj.

Podczas dalszych obrad w punkcie zapytania gości sesji, pan Stanisław Warchoł, mieszkaniec Słomnik pytał o możliwość prowadzenia pomiarów jakości powietrza w naszym mieście. Jak poinformował Burmistrz Knafel w dniach od 28 listopada do 9 grudnia w Słomnikach na balkonie budynku OSP zamontowano pyłomierz, którego pomiary na bieżąco można śledzić – tutaj.

Jedna z najważniejszych przyjętych uchwał dotyczyła miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla całej części południowej Gminy Słomniki. Powierzchnia obszaru objętego planem wynosi 4658 ha. Wejdzie ona w życie 2 tygodnie po opublikowaniu jej w Dzienniku Uchwał Urzędu Wojewódzkiego. Przyjęto program współpracy Gminy Słomniki z organizacjami pozarządowymi na 2017 r. Na realizację zadań publicznych objętych Programem przeznaczono  250 tys. zł.

Wszystkie uchwały, kliknij – tutaj.