A A A
Sesja Rady Miejskiej w Słomnikach

17 marca br. odbyła się XV sesja Rady Miejskiej w Słomnikach. Poniżej najważniejsze punktu obrad.

 

Jak co miesiąc burmistrz Paweł Knafel relacjonował swoje działania z miesięcznej działalności.  Poinformował między innymi o trudnościach w uruchomieniu Programu Life, z powodu wycofania dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Konkurs na ekodoradcę został czasowo zawieszony.  Zakończył się cykl zebrań sprawozdawczo -wyborczych Ochotniczych Straży Pożarnych – w przygotowaniu Zarząd Gminny i Zjazd Gminny OSP z wyłonieniem nowych władz. Poinformował także o zleceniu wykonania dokumentacji techniczno-kosztorysowej na remont i przebudowę wielu odcinków dróg gminnych. Szczegóły, o jakie drogi chodzi  oraz pełna informacja z działalności Burmistrza Gminy Słomniki – kliknij tutaj.

W pozostałej części sesji przyjęto wiele uchwał, m.in. Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Słomniki. Ustalono m.in. , że  odławianie bezdomnych zwierząt przeprowadzane będzie w drodze zlecenia tej czynności podmiotowi prowadzącemu schronisko dla bezdomnych zwierząt  JUKO Spółka z o.o z Zawiercia.

Rada Miejska wyraziła  zgodę na wspólną realizację z Gminą Miechów prac związanych z budową drogi gminnej łączącej Pojałowice – Nasiechowice (Górka Muniakowska), dla zapewnienia połączenia komunikacyjnego między tymi miejscowościami. Pozostając w temacie zadań drogowych podjęto uchwałę w sprawie współfinansowanie inwestycji w 2016 roku w ramach Inicjatyw Samorządowych z Powiatem Krakowskim celem realizacji niżej wymienionych zadań drogowych:

  • Przebudowa drogi powiatowej nr 2196K ul. J. Lelewela w Słomnikach
  • Przebudowa drogi powiatowej nr 2197K ul. Wł. Łokietka w Słomnikach
  • Modernizacja drogi powiatowej nr 1260K w m. Prandocin
  • Modernizacja drogi powiatowej nr 2160K w m. Czechy
  • Modernizacja drogi powiatowej nr 2160K w m. Szczepanowice.

Koszty pokryte z budżetu gminy Słomniki mają wynosić 510.000,00 zł.

Pozostałe uchwały – kliknij tutaj.