Drukuj
Sesja Rady Miejskiej w Słomnikach

Uchwała w sprawie ustalenia średniej powierzchni gospodarstwa rolnego oraz przyjęcie Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016–2018 to jedne z ważniejszych punktów sesji, która odbyła się 4 lutego 2016 r.

 

W pierwszej części obrad burmistrz Paweł Knafel przedstawił informację z działalności z miesiąca stycznia. Podsumował on uroczyste otwarcie najnowszej i niezwykle ważnej dla mieszkańców inwestycji – Integracyjnego Centrum rozwoju Dziecka w Słomnikach. Kolejna tak duża inwestycja przed nami to budowa Specjalistycznego Centrum Usług Medycznych w Słomnikach. Poinformował także o spotkaniu z Dyrektorem Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego na temat przygotowania dokumentacji technicznej dla drogi kocmyrzowskiej – ogłoszony przetarg. Odbyło się spotkanie z mieszkańcami i przedsiębiorcami z udziałem Burmistrza dotyczące Rynku w Słomnikach na temat nowej organizacji postoju w Rynku – projekt został zgłoszony do zaopiniowania przez Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego. Pełna informacja z działalności Burmistrza Gminy Słomniki – kliknij tutaj.

Przyjęto kilka uchwał, m.in. dotyczącą ustalenia średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w gminie Słomniki na rok 2016; wynosi ona 2,9396 ha. Uchwalono także Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2016–2018. Głównymi zadaniami tego programu są kontynuowanie systematycznej diagnozy i monitoringu skali potrzeb i problemów rodzin; pomoc w zabezpieczeniu podstawowych potrzeb bytowych rodzin, także zapobieganie powstawania sytuacji kryzysowych wymagających interwencji oraz rozwiązywanie już istniejących.

W sprawach finansowych podjęto uchwałę m.in. o udzieleniu dotacji dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu naszej gminy oraz o udzieleniu dotacji i ustaleniu stawek dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Słomnikach na zimowe utrzymanie dróg.

Wszystkie uchwały XIII sesji Rady Miejskiej w Słomnikach – kliknij tutaj.

Odsłony: 6107