Drukuj
Certyfikat CAF

W listopadzie br. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji przyznało Urzędowi Miejskiemu w Słomnikach Poświadczenie Jakości Zastosowania CAF.

 

Powszechny Model Oceny – CAF (Common Assesment Framework) jest narzędziem przeznaczonym dla jednostek administracji publicznej, mającym na celu poprawę zarządzania. Wiąże się z przeprowadzeniem samooceny, zidentyfikowaniem obszarów wymagających doskonalenia oraz wprowadzeniem wymaganych usprawnień zarządczych.

Korzyści z wdrożenia metody CAF

Samoocena oparta o Model CAF dostarcza informacji, które są podstawą do doskonalenia systemu zarządzania jednostką administracji publicznej poprzez:

Dzięki tej metodzie organizacje wyrażające chęć wdrożenia systematycznego procesu doskonalenia swoich działań uzyskują proste narzędzie samooceny.

Dzięki prawidłowo przeprowadzonemu procesowi samooceny eksperci wizytujący Urząd Miejski w Słomnikach zarekomendowali Kancelarii Prezesa Rady Ministrów przyznanie Poświadczenia Jakości Zastosowania CAF, jako jednemu z 35 urzędów w kraju (stan na dzień 20 listopada 2015 r.).

Model CAF został wdrożony w Urzędzie Miejskim w Słomnikach w 2010 r., wtedy też dokonano pierwszej samooceny. Kolejna samoocena została przeprowadzona we wrześniu 2014 r. na zakończenie realizacji projektu „Akademia Dobrego Rządzenia w Gminach Małopolski”. Projekt realizowany był w partnerstwie 5 jednostek samorządu terytorialnego.

Nad prawidłową realizacją zadań z zakresu zarządzania jakością czuwa w Urzędzie sekretarz gminy, który jest także jednym z 39 ekspertów w Polsce mających uprawnienia w zakresie przeprowadzania Poświadczenie Jakości Zastosowania CAF w jednostkach administracji publicznej.

Odsłony: 4950