Drukuj
11. sesja

Podczas 11. sesji, która odbyła się 26 listopada br. podjęto wiele ważnych uchwał; m.in. przyjęto program ograniczenia niskiej emisji dla naszej gminy oraz uchwałę w sprawie warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze.

 

Tradycyjnie po przyjęciu porządku obrad i protokołu z ostatniej sesji burmistrz Paweł Knafel przedstawił informację ze swojej działalności z ostatniego miesiąca. Mówił m.in. o spotkaniu w GDDKiA na temat bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych. Planowany jest bowiem audyt przejść dla pieszych w ciągu dróg krajowych i poprawa ich oznakowania dla poprawy bezpieczeństwa. Burmistrz Knafel wziął udział w konferencji „Małopolska w zdrowej atmosferze”, na której były poruszane zagadnienia związane z niską emisją, sposoby zapobiegania temu zjawisku, informacja o skutkach zdrowotnych. Gmina Słomniki bierze udział, jako jedna z trzydziestu siedmiu małopolskich gmin, w programie LIFE-Małopolska w zdrowej atmosferze. W jego ramach gminy od stycznia 2016 r. zatrudnią ekodoradców, którzy będą służyć mieszkańcom radą i pomocą w kwestii ograniczania niskiej emisji. Do zadań ekodoradców będzie także należało zbudowanie skutecznej strategii walki z zanieczyszczonym powietrzem m.in. poprzez kampanie edukacyjno-informacyjne. Stanowisko ekodoradcy będzie w 95 proc. finansowane z funduszy zewnętrznych, głównie unijnych, w ramach programu Life.

Burmistrz Knafel poinformował także, że miało miejsce uroczyste przekazanie pompy dla OSP Waganowice w ramach programu Bezpieczna Małopolska; odbyło się ponadto zebranie walne LGD Jurajska Kraina, do którego należy nasza gmina – przygotowana jest Lokalna Strategia Rozwoju.

Więcej o informacji Burmistrza Gminy Słomniki pomiędzy sesjami – kliknij tutaj.

Kolejnym punktem sesji było przyjęcie szeregu uchwał. Wśród nich uchwała w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze. Mówi ona m.in. o nowych kryteriach przyznawania świadczeń przez GOPS. Przyjęto także informację o realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2014/2015. Wszystkie uchwały – kliknij tutaj.

Odsłony: 5077