A A A
Sesja Rady Miejskiej w Słomnikach

Przyjęcie programu współpracy Gminy Słomniki z organizacjami pozarządowymi i wybór ławników do Sądu Okręgowego, Rejonowego i Pracy, to jedne z wielu punktów tej sesji.

 

Zgodnie z przyjętym zwyczajem, po przyjęciu porządku obrad i protokołu z ostatniej sesji, burmistrz Paweł Knafel przedstawił informację pomiędzy sesjami. Poinformował o ogłoszeniu przetargu na budowę nowego ośrodka zdrowia w Słomnikach, który powstanie obok nowego przedszkola. Burmistrz wziął udział w VII Powiatowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, w których drużyny z naszej gminy zajęły dobre miejsca. Drużyna męska z OSP Waganowice zajęła miejsce 4., zaś drużyna dziewczęca z OSP Niedźwiedź zajęła miejsce 6. Jak podkreślił Burmistrz, są to dobre wyniki, ze względu na zasięg imprezy i liczbę drużyn.

W dalszej części obrad przyjęto program , określający zasady współpracy z organizacjami pozarządowymi i przedmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Wybrano także ławników do Sądu Okręgowego, Sądu Rejonowego i Sądu Pracy na kadencję 2016–2019. Wszystkie uchwały 10. sesji – kliknij tutaj.