A A A
Sesja Rady Miejskiej w Słomnikach

Podczas sesji 27 sierpnia br. przyjęto uchwałę dot. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru miasta Słomniki.

Sesja rozpoczęła się od obszernej informacji z działalności (26.06–27.08 br.) Burmistrza Gminy Słomniki. Mówił m.in. o planowanym uruchomieniu od 15 grudnia Szybkiej Kolej Aglomeracyjna Kraków–Sędziszów przebiegającej przez Słomniki. Dla mieszkańców oznacza to pojawienie się nowych i częstszych połączeń kolejowych z Krakowem, a także obniżenie cen biletów.

Odniósł się także do spotkania z przedstawicielami firmy projektującej linię gazociągu wysokociśnieniowego Pogórska Wola–Tworzeń. Jest to fragment korytarza gazowego północ–południe. Jak podkreślił burmistrz Knafel, ta inwestycja jest jedną z kluczowych dla rozwoju naszej gminy, bowiem istnieją realne szanse na możliwość wykorzystania jej przy Strefie Aktywności Gospodarczej w Wężerowie. Nawiązał także do projektu modernizacji Rynku w Słomnikach. Obecnie trwają konsultacje wśród przedstawicieli Rady Miejskiej i Rady Osiedla w Słomnikach. Później projekt będzie oddany ponownie do konsultacji z mieszkańcami.

Rozstrzygnięto przetarg na budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej między ulicą Poniatowskiego a Mickiewicza w Słomnikach. Wykonawcą została firma Auto-Tar sp. z o.o. Ponadto Burmistrz odniósł się do szkód, jakie ponieśli mieszkańcy podczas nawałnicy 19 lipca br. Komisja Gminna oszacowała szkody na budynkach mieszkalnych, pomoc dla poszkodowanych ze środków budżetu gminnego wyniosła 50 tys. złotych.

Bardzo ważnym punktem sesji było przyjęcie uchwały dotyczącej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru miasta Słomniki. Obszar objęty planem liczy 343 ha. Stanie się od podstawą w realizacji programów inwestycyjnych w terenach przeznaczonych do zabudowy, ochrony cennych terenów przyrodniczych i kulturowych, działań związanych z budownictwem mieszkaniowym, usługowym i produkcyjnym.

Podjęto szereg innych uchwał, m.in. o udzieleniu dotacji dla OSP, w sprawie powołania Zespołu ds. Weryfikacji kandydatów na Ławników oraz zmiany budżetu gminy Słomniki. Wszystkie uchwały – kliknij tutaj.