Drukuj
Medal PKW

Pani Maryla Łapińska wieloletni pracownik Urzędu Miejskiego w Słomnikach została odznaczona  Medalem Państwowej Komisji Wyborczej za wieloletni wkład i zaangażowanie w organizację wyborów i referendów w naszej gminie.

Pani Maryla Łapińska w latach 1987–2018 zajmowała się organizacją wyborów w Gminie Słomniki; do 2018 r. prowadziła także Biuro Rady Miejskiej w Słomnikach. Po odejściu na emeryturę Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Wojciech Hermeliński przyznał pani Maryli odznaczenie Państwowej Komisji Wyborczej. Dziękując za jej pracę, w liście gratulacyjnym napisał: „(…) aktywnie uczestniczyła Pani w pracach związanych z organizacją i przygotowaniem wyborów i referendów na terenie Gminy Słomniki. Pani doświadczenie, decyzyjność oraz aktywne zaangażowanie w wykonywanie zadań wyborczych wpływają na pozytywna ocenę i dobry wizerunek organów wyborczych i obsługującej jej administracji wyborczej”.

Pani Maryli serdecznie gratulujemy.

Odsłony: 2822