A A A
Urna wyborcza

Od 4 do 30 marca mieszkańcy gminy Słomniki będą wybierać swoich przedstawicieli w Radzie Osiedla Słomniki, która reprezentuje WSZYSTKICH mieszkańców Słomnik oraz sołtysów i przedstawicieli Rad sołeckich w 25 miejscowościach.

Zachęcamy do licznego uczestnictwa w wyborach sołtysów, Rad Sołeckich oraz Rady Osiedla Słomniki. Pamiętajmy, że każdy głos ma znaczenie. Podkreślamy, że Rada Osiedla Słomniki to rada mieszkańców Słomnik, reprezentująca WSZYSTKICH mieszkańców naszego miasta, nie tylko ul. Słonecznej! Dlatego zachęcamy słomniczan do licznego uczestnictwa w tych wyborach, które odbędą się 23 marca o godz. 17.00 w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury w Słomnikach.

Terminarz zebrań wyborczych dla wyborów sołtysów i Rad sołeckich oraz Rady Osiedla Słomniki

Lp.

Termin zebrania

data - godzina

Miejscowość

Prowadzący

zebranie

1

18.03.2019

26.03.2019

I termin - 17.45

II termin - 18.00

Polanowice

(budynek świetlicy wiejskiej)

Paweł Knafel - Burmistrz Gminy

2

06.03.2019

I termin - 17.45

II termin - 18.00

Szczepanowice

(budynek świetlicy wiejskiej)

Paweł Knafel - Burmistrz Gminy

3

07.03.2019

I termin - 17.45

II termin - 18.00

Trątnowice

(budynek OSP)

Paweł Knafel - Burmistrz Gminy

4

08.03.2019

I termin - 17.45

II termin - 18.00

Niedźwiedź

(budynek OSP)

Paweł Knafel - Burmistrz Gminy

5

04.03.2019

I termin - 17.45

II termin - 18.00

Ratajów

(budynek wielofunkcyjny

w Niedźwiedziu)

Paweł Knafel - Burmistrz Gminy

6

11.03.2019

I termin - 17.45

II termin - 18.00

Zaborze

(w budynku sołtysa wsi)

Paweł Knafel - Burmistrz Gminy

7

27.03.2019

I termin - 17.45

II termin - 18.00

Miłocice

(budynek OSP)

Paweł Knafel - Burmistrz Gminy

8

05.03.2019

I termin - 17.45

II termin - 18.00

Wesoła

(budynek OSP Miłocice)

Paweł Knafel - Burmistrz Gminy

9

28.03.2019

I termin - 17.45

II termin - 18.00

Kacice

(budynek świetlicy wiejskiej)

Paweł Knafel - Burmistrz Gminy

10

30.03.2019

I termin - 17.00

II termin – 17.15

Januszowice

(budynek Szkoły Podstawowej

w Kacicach)

Paweł Knafel - Burmistrz Gminy

11

29.03.2019

I termin - 17.45

II termin - 18.00

Brończyce

(budynek świetlicy wiejskiej)

Paweł Knafel - Burmistrz Gminy

12

05.03.2019

I termin - 17.45

II termin - 18.00

Czechy

(budynek świetlicy wiejskiej)

Tomasz Ciałowicz – Sekretarz Gminy

13

04.03.2019

I termin - 17.45

II termin - 18.00

Kępa

(budynek świetlicy wiejskiej)

Tomasz Ciałowicz – Sekretarz Gminy

14

12.03.2019

I termin - 17.00

II termin – 17.15

Waganowice

(budynek OSP)

Paweł Knafel - Burmistrz Gminy

15

08.03.2019

I termin - 17.45

II termin - 18.00

Prandocin

(budynek Klubu Juvenia Prandocin)

Tomasz Ciałowicz – Sekretarz Gminy

16

14.03.2019

I termin - 17.45

II termin - 18.00

Prandocin Iły I

(budynek OSP)

Tomasz Ciałowicz – Sekretarz Gminy

17

15.03.2019

I termin - 17.45

II termin - 18.00

Prandocin Iły II

(budynek sołtysa wsi)

(budynek OSP Prandocin Iły)

Tomasz Ciałowicz – Sekretarz Gminy

18

19.03.2019

I termin - 17.45

II termin - 18.00

Prandocin Wysiołek

(budynek świetlicy wiejskiej)

Tomasz Ciałowicz – Sekretarz Gminy

19

20.03.2019

I termin - 17.45

II termin - 18.00

Smroków

(budynek OSP)

Tomasz Ciałowicz – Sekretarz Gminy

20

21.03.2019

I termin - 17.45

II termin - 18.00

Zagaje Smrokowskie

(budynek świetlicy wiejskiej)

Tomasz Ciałowicz – Sekretarz Gminy

21

22.03.2019

I termin - 17.45

II termin - 18.00

Lipna Wola

(budynek sołtysa wsi)

(budynek Szkoły Podstawowej w Kacicach)

Tomasz Ciałowicz – Sekretarz Gminy

22

12.03.2019

I termin - 17.45

II termin - 18.00

Janikowice

(budynek OSP)

Tomasz Ciałowicz – Sekretarz Gminy

23

07.03.2019

I termin - 17.45

II termin - 18.00

Wężerów

(budynek OSP)

Tomasz Ciałowicz – Sekretarz Gminy

24

13.03.2019

I termin - 17.45

II termin - 18.00

Muniakowice

(budynek OSP)

Tomasz Ciałowicz – Sekretarz Gminy

25

25.03.2019

I termin - 17.45

II termin - 18.00

Orłów

(budynek sołtysa wsi)

Tomasz Ciałowicz – Sekretarz Gminy

26

23.03.2019

I termin - 17.00

II termin - 17.15

Słomniki

(budynek MGCK w Słomnikach)

Paweł Knafel - Burmistrz Gminy