Drukuj
Sesja Rady Miejskiej

Podczas  II sesji Burmistrz Gminy Słomniki Paweł Knafel przedstawił projekt wieloletniego planu inwestycyjnego na kadencję 2018–2023, którego ostateczny kształt zostanie ustalony po konsultacjach z radnymi Rady Miejskiej.

29 listopada w Urzędzie Miejskim w Słomnikach odbyła się II sesja Rady Miejskiej. Obrady rozpoczęły się od przedstawienia przez Burmistrza Gminy Słomniki Pawła Knafla wieloletniego planu inwestycyjnego na kolejne 5 lat pracy na rzecz rozwoju Gminy Słomniki. Burmistrz na wstępie pogratulował nowym radnym oraz podziękował wszystkim osobom zaangażowanym w sprawne przeprowadzenie wyborów samorządowych. Zadeklarował także chęć współpracy ze wszystkimi środowiskami, którym leży na sercu dobro gminy i jej mieszkańców.

Jak podkreślił Burmistrz Knafel projekt jest odpowiedzią na potrzeby mieszkańców, zostanie uzupełniony o wnioski zgłaszane przez radnych Rady Miejskiej, a jego wdrażanie rozpocznie się po uchwaleniu nowego budżetu, co nastąpi na III sesji Rady Miejskiej pod koniec grudnia br.

Warto przypomnieć, że w mijającej kadencji zrealizowano inwestycji za łączną kwotę ok. 45 mln zł, z czego znaczna część pochodzi ze środków UE.

W minionej kadencji Gmina Słomniki pozyskała ze środków zewnętrznych ok. 30 mln zł na dofinansowanie 29 prorozwojowych zadań, których realizacja planowana jest w tej kadencji.

 

NAJWAŻNIEJSZE ZAŁOŻENIA WPI

Inwestycje oświatowe

Główną inwestycją oświatową tej kadencji jest budowa szkoły podstawowej w Niedźwiedziu. Podstawowym powodem jest brak sali gimnastycznej, co sprawia, że 330 dzieci musi dojeżdżać na lekcję wuefu na halę sportową w Słomnikach oraz rosnące koszty remontów budynku, przy pogarszającym się stanie technicznym obiektu. Kolejną ważną inwestycją jest dobudowa klatki schodowej w Zespole Szkół w Waganowicach, co jest wymagane przy planach utworzenia tam przedszkola oraz przy Zespole Szkół w Słomnikach adaptacja sali gimnastycznej spełniającej dodatkowo funkcję auli na potrzeby prężnie rozwijającej się Szkoły Muzycznej.

Gospodarka komunalna

Ochrona powietrza: kontynuacja programów wymiany kopciuchów na kotły ekologiczne oraz montaż odnawialnych źródeł energii.

Sport i rekreacja

Inne inwestycje:

Pozostałe projekty:

Drogi i parkingi:

Ponieważ rząd planuje uruchomienie programu dofinansowującego budowę i modernizację dróg gminnych, rok 2019 będzie czasem intensywnych przygotowań do jego realizacji, m.in. poprzez utworzenie dokumentacji technicznej umożliwiającej maksymalnie efektywne wykorzystanie tych środków.

W 2019 r. Burmistrz Knafel proponuje także realizację pakietu inwestycji parkingowych, które umożliwią znaczne ograniczenie problemu parkowania na terenie gminy. Są to następujące lokalizacje:

Kontynuowane będą inwestycje na drogach gminnych, obejmują one kilkadziesiąt projektów na terenie miasta i całej gminy Słomniki.

Planowane inwestycje na drogach wyższej kategorii przy współudziale środków JST

DROGI WOJEWÓDZKIE:

 DROGI POWIATOWE:

Projekt Wieloletniego Planu Finansowego 2018–2023  – tutaj.

Burmistrz zachęcił radnych do zgłaszania propozycji, które można umieścić w projekcie planu inwestycyjnego, tak, by w pełni odzwierciedlał potrzeby mieszkańców. Jak zaznaczył pełny tekst WPI zostanie opublikowany po konsultacjach z Radą Miejską oraz po uzupełnieniach wynikających z wniosków radnych.

Kolejnym punktem obrad było przyjęcie uchwał. Dotyczyły one m.in:

Wykaz wszystkich uchwał  – tutaj.

Odsłony: 3796