Drukuj
Rada Miejska w Słomnikach

Na 44. sesji zwyczajnej Rady Miejskiej w Słomnikach m.in. podsumowano czteroletnią pracę Rady Miejskiej w Słomnikach oraz wysłuchano podsumowania kadencji pracy Burmistrza Gminy Słomniki.

Sesja rozpoczęła się od podsumowania kadencji Burmistrza Gminy Słomniki Pawła Knafla. W swoim wystąpieniu Burmistrz wymienił m.in. najważniejsze inwestycje i projekty ostatnich 4 lat, do których należą: zakończenie budowy Integracyjnego Centrum Rozwoju Dziecka w Słomnikach, za które Gmina otrzymała tytuł „Lidera Małopolski”, budowa w nowoczesnej i energooszczędnej technologii pasywnej Ośrodka Zdrowia w Słomnikach – Specjalistycznego Centrum Usług Medycznych. Inne zrealizowane inwestycje to: termomodernizacja Zespołu Szkół w Smrokowie, termomodernizacja Zespołu Szkół w Kacicach, zakończenie robót budowlanych związanych z przebudową i remontem świetlicy wiejskiej w Prandocinie Wysiołku, remont  budynku OSP w Waganowicach, remont pokrycia dachu oraz termomodernizacja  budynku socjalnego w Słomnikach, ocieplenie budynku socjalnego w Polanowicach, remont elewacji sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Prandocinie, ocieplenie budynku orkiestry  w Prandocinie, remont oraz termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego w Niedźwiedziu, termomodernizacja budynku OSP w Prandocinie, termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Czechach, realizacja trasy Nordic Walking na terenie gminy Słomniki, modernizacja kotłowni MGCK w Słomnikach.

Jak podkreślił Burmistrz Knafel w przeciągu tych czterech lat zrealizowano inwestycji za łączną kwotę ok. 45 mln zł. Na projekty inwestycyjne w kolejnych latach pozyskano aż 33 mln zł środków zewnętrznych, co jak zauważył Burmistrz, porządkuje Budżet naszej gminy na kolejne 5 lat. Szczegółowa Informacja z Podsumowania Kadencji 2014–2018 – tutaj

Podsumowano także prace Rady Miejskiej w Słomnikach.  W latach 2014–2018 przeprowadzono 44 sesje, w tym 2 sesje nadzwyczajne i 4 wyjazdowe. W mijającej kadencji podjęto rekordową ilość 516 uchwał.  Wszystkie Komisje odbyły łącznie 252 posiedzenia oraz 34 posiedzeń wspólnych.

Podczas 44 sesji przyjęto kilka uchwał, m.in.: Uchwała Nr XLIV/509/18 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 27 września 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części Gminy Słomniki (z wyłączeniem działek nr 302/1 i 542 w miejscowości Miłocice oraz terenu pod trasę S7); Uchwała Nr XLIV/512/18 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 27 września 2018 r. w sprawie powierzenia realizacji wspólnego zadania pn. „Partnerski Projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin Województwa Małopolskiego”; Uchwała Nr XLIV/513/18 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na współfinansowanie wraz w Powiatem Krakowskim następujących inwestycji: remont drogi powiatowej nr 2141K w miejscowości Kacice, remont drogi powiatowej nr 2142K w miejscowości Januszowice, remont drogi powiatowej nr 2139K w miejscowości Zagaje Smrokowskie, przebudowa drogi powiatowej nr 2196K i 2197K w miejscowości Słomniki, ul. Rynek. Wszystkie uchwały dostępne – tutaj.

Odwiedź nasz portal inwestycyjny i bądź na bieżąco z inwestycjami w naszej gminie: http://www.inwestycje.slomniki.pl/

Odsłony: 3174