Drukuj
Wybory sołtysów

Prezentujemy Państwu nazwiska 25 sołtysów wyłonionych w drodze wyborów na kadencję 2015—2019.

Wybory odbyły się w terminie od 8 lutego do 8 marca 2015 r.

 

Sołtys oraz członkowie rady sołeckiej wybierani byli podczas Zebrania Wiejskiego w poszczególnych sołectwach; udział w nich mogli brać wszyscy mieszkańcy uprawnieni do głosowania.

Zebraniu przewodniczył Burmistrz Gminy Paweł Knafel lub Zastępca Burmistrza Michał Chwastek wraz z pracownikiem Urzędu Miejskiego. W zebraniu brał także udział przedstawiciel Rady Miejskiej danego okręgu. Swoją działalność podsumowywał ponadto dotychczasowy sołtys.

Dla mieszkańców była to dogodna okazja do zadawania pytań i dzielenia się problemami występującymi w poszczególnych miejscowościach. Dotyczyły one przede wszystkim spraw lokalnych, na które przewodniczący zebraniu burmistrzowie odpowiadali, próbując wspólnie z mieszkańcami szukać rozwiązań.

Frekwencja była bardzo różna: np. w Prandocinie Wysiołku głosujących było 136 osób na 450 uprawnionych do głosowania; w Januszowicach — 90 osób na 540 uprawionych, a w Trątnowicach na 202 uprawnionych, w wyborach wzięło udział tylko 16 osób.

W 21 sołectwach wybory wygrali dotychczasowi sołtysi, w 4 — Kacice, Prandocin, Ratajów i Waganowice —funkcję tę od dnia wyborów pełnią nowe osoby.

Wykaz sołtysów Gminy Słomniki 2015—2019

Lp.

Imię i nazwisko

Miejscowość

Data wyboru

1.

Robert Natkaniec

Brończyce

21 lutego 2015 r.

2.

Katarzyna Szwajca

Czechy

22 lutego 2015 r.

 

3.

Marek Kudzia

Janikowice

22 lutego 2015 r.

4.

Lucjan Cerek

Januszowice

15 lutego 2015 r.

5.

Marta Kaczmarek

Kacice

22 lutego 2015 r.

6.

Maria Jagła

Kępa

7 marca 2015 r.

7.

Marek Piątkowski

Lipna Wola

7 marca 2015 r.

8.

Małgorzata Furgalska

Miłocice

15 lutego 2015 r.

9.

Adam Daros

Muniakowice

8 marca 2015 r.

10.

Jerzy Łakomy

Niedźwiedź

8 lutego 2015 r.

11.   

Jolanta Wadowska- Natkaniec  

Orłów

1 marca 2015 r.

12.

Bogusława Gałązkiewicz

Polanowice

8 lutego 2015 r.

13.

Marek Łączny

Prandocin

8 lutego 2015 r.

14.

Krzysztof Szczęśniak

Prandocin-Iły I

8 marca 2015 r.

15

Stanisław Szewczyk

Prandocin-Iły II

8 marca 2015 r.

16.

Bogusław Sumara

Prandocin-Wysiołek

15 lutego 2015 r.

17

Teresa Majchrowicz

Ratajów

8 lutego 2015 r.

18.

Bożena Furgalska

Smroków

2 marca 2015 r.

19.

Józef Wiklik

Szczepanowice

22 lutego 2015 r.

20.

Stanisław Zębala

Trątnowice

28 lutego 2015 r.

21,

Jolanta Ziarko

Waganowice

1 marca 2015 r.

22.

Magdalena Kucharska

Wesoła

8 marca 2015 r.

23.

Stanisław Kołacz

Wężerów

1 marca 2015 r.

24.

Włodzimierz Masłowski

Zaborze

27 lutego 2015 r.

25.

Janina Galon

Zagaje Smrokowskie   

1 marca 2015 r.

 

Odsłony: 6573