Drukuj
Alkohol

Rada Miejska w Słomnikach w trosce o  bezpieczeństwo na terenie gminy wprowadziła zakaz nocnej sprzedaży alkoholu w godzinach od 23.00 do 6.00. Jest to odpowiedź na apele mieszkańców, zaniepokojonych dużym natężeniem punktów sprzedaży napojów alkoholowych.

W dniu 23 sierpnia 2018 roku Rada Miejska w Słomnikach podjęła uchwałę nr XLIII/498/18 w sprawie ograniczenia w godzinach nocnych sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży. Po zasięgnięciu opinii jednostek pomocniczych gminy zdecydowała o wprowadzeniu zakazu nocnej sprzedaży napojów alkoholowych w godzinach od 23.00 do 6.00.

Motywem nadrzędnym, który skłonił radnych do podjęcia powyższej uchwały była troska o porządek publiczny i bezpieczeństwo mieszkańców w gminie Słomniki. W ciągu ostatnich lat do Urzędu Miejskiego w Słomnikach kierowane były skargi mieszkańców zaniepokojonych dużym natężeniem punktów sprzedaży napojów alkoholowych, a także wskazujących na ich obawy o bezpieczeństwo, szczególnie w godzinach nocnych. Ograniczenie dotyczy jedynie punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz stacji paliw, nie ma więc zastosowania do restauracji, barów i pubów.

Wszystkich przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż alkoholu prosimy o bezwzględne przestrzeganie uchwały. Apel do przedsiębiorców – pod artykułem.

Cała uchwała – tutaj.

Załączniki:
Pobierz plik (List do sprzedawców.pdf)List do sprzedawców[ ]404 kB2018-09-04 12:48
Odsłony: 6472