Drukuj
Sesja Rady Miejskiej w Słomnikach

Informacja Burmistrza pomiędzy sesjami, przyjęcie informacji o bezpieczeństwie w Gminie Słomniki były jednymi z głównych tematów sesji w dniu 26 lutego 2015 r.

Informacja z działalności Burmistrza Gminy pomiędzy sesjami rozpoczęła główną część obrad.

 

Rozpoczął się proces komunalizacji działek w pobliżu stacji kolejowej w Słomnikach i Niedźwiedziu. Jak podkreślił burmistrz Paweł Knafel, tereny zostaną przejęte od PKP przez gminę, by można było wybudować tam w przyszłości parkingi samochodowe dla mieszkańców chcących podróżować pociągiem do Krakowa. Ma to związek z planami powstania Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej, która ma połączyć m.in. Słomniki z Krakowem.

Rozpoczęły się zabiegi nad rozbiórką ruiny naprzeciwko kościoła pw. Bożego Ciała w Słomnikach o objęcie obiektu nadzorem przez powiatowy inspektorat budowlany. Problemem jest tu ustalenie właściciela nieruchomości, bo tylko wówczas budynek może zostać rozebrany.

Ciekawą informacją była wiadomość o rozpoczęciu działań zmierzających do przystąpienia gminy do Klastra Zrównoważona Infrastruktura oraz o podpisanej umowie z Leszczyńskim Klastrem Budowlanym.

Klaster to grupa przedsiębiorstw pochodzących z tego samego lub pokrewnych sektorów, a także instytucji i organizacji, powiązanych ze sobą siecią zależności, konkurujących i współpracujących ze sobą. Wyżej wspomniane klastry działają w branży energooszczędnego budownictwa, a Gmina Słomniki jest liderem w budowaniu budynków publicznych technika pasywną.

Burmistrz poinformował również, że przy rozstrzyganiu ofert konkursu na realizację zadań sportowych będą brane pod uwagę przede wszystkim projekty niekomercyjne, takie, które opierają się na działaniach społecznych. Co ważne, spłynęło wyjątkowo dużo ofert – 26, co świadczy o aktywizacji mieszkańców naszej gminy w dziedzinie sportu.

Przyjęto informację na temat stanu bezpieczeństwa w mieście i gminie Słomniki w roku 2014.

Podjęto uchwałę w sprawie ustalenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych.

Podjęto uchwałę w sprawie zmiany budżetu Gminy, gdzie w planie wydatków zapisano m.in. zwiększenie kwot na transport i łączność oraz na pomoc społeczną, a w planie dochodów —zwiększenie kwot w dziedzinie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska.

Burmistrz przedstawił także projekt związany z instalacją odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych w Gminie Słomniki. Pierwszy, wstępny jego etap to ankiety, które pozwolą oszacować zainteresowanie wśród mieszkańców tym tematem. Wypełnij ankietę — kliknij tutaj

Pozostałe uchwały z IV sesji Rady Miejskiej — kliknij tutaj.

Odsłony: 5222