Drukuj
Herb gminy i logo policji

Bezpieczeństwo w Gminie Słomniki było głównym tematem posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Rodziny, Spraw Społecznych i Legislacji Rady Miejskiej w Słomnikach, które odbyło się 16 lutego 2015 r.
Informacje o stanie bezpieczeństwa referował Zastępca Komendanta Komisariatu Policji w Słomnikach podinspektor Mariusz Gurda. Jak podkreślał, statystyki za rok 2014 nie odbiegają znacznie od statystyk z 2013 r.
Nastąpił spadek zdarzeń o charakterze przestępczym w pionie kryminalnym, a co za tym idzie spadek prowadzonych postępowań przygotowawczych. W 2013 r. odnotowano ich 422 o 51 mniej niż w roku 2013. Co ważne wykrywalność ogólna przestępstw wyniosła ponad 61 proc., zaś przestępstw kryminalnych – 51 proc.
Wśród przestępstw przeważały kradzieże mienia (65), nietrzeźwi kierujący (65), oszustwa (35) oraz kradzieże z włamaniem (38).
Jak podkreślił Zastępca Komendanta, nastąpił wyraźny spadek nietrzeźwych kierujących z 126 zatrzymanych w 2013 r. do 65 w roku 2014. Zaznaczył, że przyczyniły się do tego częstsze kontrole na drogach.
W 2014 r. policjanci służby prewencji , czyli Zespołu Patrolowo-Interwencyjnego oraz Rewiru Dzielnicowych ujawnili łącznie 2197 wykroczeń, z tego ponad 51 proc. stanowią wykroczenia przeciwko porządkowi i bezpieczeństwu na drogach publicznych.
Wykrywalność sprawców tych wykroczeń według statystyk policyjnych wyniosła ponad 95 proc.
Na poprawę bezpieczeństwa w 2014 r. miało wpływ 37 dodatkowych płatnych patroli policyjnych realizowanych w ramach przekazanej przez Urząd Miejski w Słomnikach kwoty 15 tys. złotych. Odbywały się one od lipca do października . Były to dwuosobowe patrole piesze i zmotoryzowane.
Ich efektem było m.in. wylegitymowanie 432 osób, nałożenie 115 mandatów karnych, zastosowanie 122 pouczeń, ujawnienie 136 wykroczeń porządkowych i 29 drogowych.
Wśród zamierzeń na rok 2015 w zakresie realizacji działań prewencyjnych znalazły się m.in. takie punkty jak:

Odsłony: 5197