Drukuj
Sesja Rady

Najważniejszą uchwałą ostatniej XXXVI sesji było przyjęcie budżetu na rok 2018. Jest on prorozwojowy i proinwestycyjny, bowiem aż 22,6% wydatków ogólnych przeznaczonych zostało na inwestycje.

28 grudnia odbyła się ostatnia sesja 2017 roku. Najważniejszymi jej punktami było przyjęcie uchwały budżetowej na 2018 rok oraz podsumowanie roczne działalności Burmistrza Gminy Słomniki za rok 2017. Wśród najważniejszych zadań inwestycyjnych Burmistrz Knafel wymienił m.in.: realizację III i IV etapu budowy Specjalistycznego Centrum Usług Medycznych w Słomnikach, termomodernizację i remont budynku wielofunkcyjnego w Niedźwiedziu, remont budynku OSP w Prandocinie, termomodernizację budynku socjalnego w Słomnikach i świetlicy wiejskiej w Czechach. Najważniejsze  inwestycje Zakładu Gospodarki Komunalnej w Słomnikach: zakup fabrycznie nowego ciągnika rolniczego, modernizacja przepompowni w Polanowicach, budowa kanalizacji przy ul. Bema w Słomnikach, remont wodociągu w Prandocinie Iłach, remont komory redukcyjnej na wodociągu Czechy, montaż lampy UV na ujęciu Kępa. Najważniejsze inwestycje drogowe: przebudowa drogi 2161K Kocmyrzów – Słomniki, budowa chodników przy drodze wojewódzkiej nr 773 w miejscowości Miłocice i Wesoła – etap I. Wśród działań dotyczących ochrony powietrza Burmistrz Knafel wymienił zrealizowany już program PONE, dzięki któremu wymieniono 125 pieców wśród mieszkańców naszej gminy, w trosce od monitorowanie jakości powietrza zamontowano 7 pyłomierzy; kolejne programy wymiany źródeł ciepła w 2018 r. będą uruchamiane. Konsekwentnie następuje poprawa w zakresie bezpieczeństwa i ochrony pożarniczej: OSP Miłocice, Prandocin i Kacice zyskały kolejne samochody strażackie, OSP Trątnowice, Prandocin Iły, Niedźwiedź – nowy sprzęt i umundurowanie. Co roku coraz efektywniej Gmina pozyskuje dofinansowanie na inwestycje ze środków zewnętrznych. W 2017 r. było to 13 pozytywnie zaopiniowanych wniosków, m.in. dofinansowanie budowy drogi w Wężerowie przez strefę SAG,  przebudowa parkingów przy 2 stacjach PKP w Słomnikach i stacji w Niedźwiedziu, budowa terenów rekreacyjnych przy rzece Szreniawa w Słomnikach, wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na paliwa stałe na terenie gmin Skała, Iwanowice, Jerzmanowice-Przeginia, Słomniki i Sułoszowa oraz wymiana  źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (biomasa i paliwa gazowe) na terenie gmin Skała, Iwanowice, Jerzmanowice-Przeginia, Słomniki i Sułoszowa. Cała roczna informacja Burmistrza Gminy Słomniki – tutaj.

Rada Miejska w Słomnikach przyjęła 15 uchwał, wśród których najważniejszą była uchwała budżetowa na 2018 r. Aż 22,6% wydatków ogólnych przeznaczonych jest na inwestycje; o stabilności i dobrej kondycji budżetu świadczy także  wysoka nadwyżka operacyjna w wysokości  4 959 946 zł. Jej rokroczny wzrost świadczy o stabilnych finansach gminnych oraz efektywności w zarządzaniu. Łączna kwota zaplanowanych dochodów w budżecie gminy Słomniki na 2018  rok wynosi  62 187 500,00 zł w tym: dochody bieżące – 54 065 481,00 zł, zaś dochody majątkowe – 8 122 019,00 zł, w tym 1 mln ze sprzedaży majątkowych. Planowane wydatki w budżecie gminy Słomniki na 2018  rok wynoszą 63 447 500,00 zł, w tym: wydatki bieżące – 49 105 535,00 zł, wydatki majątkowe – 14 341 965,00 zł – tyle przeznaczono na inwestycje, co wynosi 22,6 % wydatków ogólnych budżetu. więcej o  uchwale budżetowej – tutaj. Przyjęto uchwałę dotyczącą zgody na współfinansowanie budowy z Województwem Małopolskim chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 773 w miejscowościach Wesoła i Miłocice - etap II. Chodnik ma zostać doprowadzony do granicy naszej gminy. Przyjęto uchwałę w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego współdziałania w 2018 r. Gminy Słomniki z Gminą Miejską Kraków w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, w odniesieniu do osób doprowadzonych do Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie. Przyjęto także uchwałę dotyczącą zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. Miejsce sprzedaży i podawania procentowych trunków musi być usytuowane w odległości powyżej 100 metrów od następujących obiektów: żłobki, kluby dziecięce, przedszkola, oddziały przedszkolne, inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadpodstawowe i ponadgimnazjalne, placówki opiekuńczo wychowawcze, kościoły, kaplice i cmentarze wraz z przynależnym terenem. Wszystkie uchwały – tutaj.

Odsłony: 4423