Drukuj
Sesja Rady

Na sesji gościł nowy Starosta Powiatu Krakowskiego Wojciech Pałka oraz dyrektor Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego Marian Paszcza.

Listopadowa sesja odbyła się z udziałem gości: nowego Starosty Powiatu Krakowskiego Wojciecha Pałki oraz dyrektora Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego Mariana Paszczy. Zarówno Wojciech Pałka jak i dyrektor Marian Paszcza w swoich wystąpieniach podkreślali bardzo dobrą współpracę z władzami naszej Gminy, wyrażając przy tym nadzieję, że będzie ona kontynuowana. O dobrej współpracy może świadczyć fakt, że na 5 złożonych wniosków o wspólną inwestycję 5 zostało utrzymanych. Są to m.in.: remont ul. Poniatowskiego wraz z budową chodnika, remont ul. Okrzei, remont tzw. betonówki w Januszowicach i Zaborzu.

Burmistrz Paweł Knafel w podsumowaniu działalności pomiędzy sesjami 27.10.2017 – 30.11.2017 wymienił na początku najważniejsze wydarzenia, w których brał udział, m.in.: konferencja prasowa podsumowująca działanie projektu LIFE w Urzędzie Marszałkowskim WM, przekazanie sprzętu pożarniczego dla jednostek OSP Niedźwiedź i Trątnowice z udziałem wicemarszałka Kozaka, podpisanie umowy partnerskiej w sprawie wspólnego wniosku na dofinansowanie instalacji OZE, spotkanie w Caritas Proszowice w sprawie złożenia wspólnego wniosku na utworzenie placówek dziennej opieki dla osób starszych w Słomnikach, Proszowicach i Miechowie. Burmistrz Knafel poinformował, że od 10 grudnia połączenia na trasie Szybkiej Kolei Małopolskich będą obsługiwać Koleje Małopolskie, także od tej daty pociąg SKA będzie dojeżdżał aż do stacji Skawina.

Wśród inwestycji Burmistrz Knafel wymienił trwające remonty na drogach gminnych: Zagaje Smrokowskie nr ewid. 559/2 (do p. Gajosa), Januszowice nr ewid. 431/12 (koło p. Kądzieli), Januszowice nr ewid. 431/11 (koło p. Kwietnia), Słomniki, ul. Niecała boczna, Miłocice k. źródełka za mostem. Wykonawcą jest Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Sp. z o.o. Kraków, ul. Obrońców Modlina 12 za kwotę: 315.908,88 zł. W trakcie realizacji jest droga powiatowa Słomniki – Kocmyrzów. Jak podkreślał zarówno Burmistrz Knafel jak i dyrektor Paszcza jest to największa drogowa inwestycja wspólna w Powiecie Krakowskim. Burmistrz poinformował także, że zamówiono 9 wiat przystankowych, które będą zamontowane przy tej drodze. Trwają roboty związane z budową nowej przychodni zdrowia w Słomnikach; 22 listopada 2017 r. spisano protokół zaawansowania robót Etap IV. Zakończono roboty związane z termomodernizacją budynku wielofunkcyjnego w Niedźwiedziu, budynku remizy OSP w Prandocinie, budynku socjalnego w Słomnikach przy ul. Kościuszki 53. Trwają jeszcze roboty związane ociepleniem budynku świetlicy wiejskiej w Czechach.

Rada Miejska przyjęła 14 uchwał. Przyjęto m.in. uchwałę w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Przychodni Zdrowia w Słomnikach. Uchwalono także wyrażenie zgody na przystąpienie do Klastra Energii o nazwie „Słomnicki Klaster Energii”. Partnerami współtworzącymi Klaster jest Gmina Słomniki wraz z przedsiębiorcami. Wszystkie uchwały – tutaj.Odsłony: 3919