Drukuj
Sesja Rady Miejskiej

Rada Miejska jednogłośnie udzieliła absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Słomniki za rok 2016 Burmistrzowi Pawłowi Knaflowi. Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z jego wykonania.

Gościem sesji był pan Krzysztof Jarzyna prezes Klubu Lex Kancelaria Słomniki, przedsiębiorca i działacz sportowy, który w znacznej mierze przyczynił się do wielkich sukcesów drużyny futsalu kobiet i mężczyzn. Przypomnijmy, obie drużyny wywalczyły awans do ogólnopolskiej ekstraklasy. Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Płażek i Burmistrz Paweł Knafel podziękowali mu za zaangażowanie i podejmowanie szerokich działań w rozwój sportu w naszej gminie. Krzysztof Jarzyna, odnosząc się do podziękowań, powiedział, że futsal jest jego wielką pasją i nie ustanie w wysiłkach, których celem jest rozwój  Klubu i promowanie Gminy Słomniki.

Burmistrz Paweł Knafel przedstawił informację ze swojej działalności pomiędzy sesjami, czyli z okresu 28.04.2017 – 01.06.2017. Jak powiedział, ten miesiąc upłynął w dużej mierze pod znakiem wydarzeń strażackich: uroczyście przekazano samochody pożarnicze dla OSP Miłocice i OSP Słomniki; odbyły się także zawody sportowo-pożarnicze w Muniakowicach. Odbyła się także debata o bezpieczeństwie i nowych zagrożeniach zorganizowana przez Policję z Komendy Powiatowej z Krakowa oraz Komisariat w Słomnikach. Jak podkreślił Burmistrz, jest to temat niezwykle ważny dla społeczności lokalnej, niestety niewielu mieszkańców wzięło w niej udział. Więcej o debacie – tutaj.

Burmistrz Knafel wziął udział w odprawie z wykonawcą modernizacji drogi kocmyrzowskiej – prace już się rozpoczęły. Burmistrz zachęcił wszystkich do głosowania w Budżecie Obywatelskim Województwa Małopolskiego. Zgłoszona została inwestycja wspólnie z Gminą Koniusza na budowę chodnika w Waganowicach. Więcej o tym – tutaj.

Cała informacja Burmistrza – tutaj.

Najważniejszym wydarzeniem obrad było udzielenie przez Radę Miejską w Słomnikach absolutorium Burmistrzowi Gminy Słomniki z tytułu wykonania budżetu za rok 2016. Wszyscy radni byli za udzieleniem absolutorium. Wcześniej podjęto uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2016 oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Słomniki za rok 2016 – uchwała została przegłosowana jednogłośnie. Sprawozdanie z wykonania budżetu otrzymało pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie. Wszystkie uchwały – tutaj.

Odsłony: 4911