A A A
Sesja Rady Miejskiej

Na XXVI sesji podjęto między innymi uchwałę dotyczącą nowych nazw ulic w Słomnikach, Rada Miejska wyraziła także zgodę na współfinansowanie przebudowy tzw. drogi kocmyrzowskiej wykonywanej z Powiatem Krakowskim.

Tradycyjnie na początku sesji burmistrz Gminy Słomniki Paweł Knafel  podsumował swoją działalność pomiędzy sesjami. W ostatnim czasie burmistrz Knafel wziął udział w Forum Wójtów i Burmistrzów Małopolski, na którym omawiano zmiany w finansowaniu zadań z WFOŚiGW, centralizację VAT, stan środowiska w województwie małopolskim. Burmistrz spotkał się z Januszem Sepiołem odpowiedzialnym w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego za nową strategię rozwoju naszego regionu. Spotkanie dotyczyło planu zagospodarowania przestrzennego województwa małopolskiego, będącego wstępem do wyżej wymienionej strategii, oraz prorozwojowych inwestycji i projektów uwzględniających Gminę Słomniki. Burmistrz spotkał się także z Prezesem WFOŚiGW w Krakowie, omówiono na nim kryteria oceny wniosków w sprawie dofinansowania wymiany pieców w ramach programu PONE, na który Gmina Słomniki złożyła wniosek. Burmistrz spotyka się także z mieszkańcami – 12 kwietnia w sali kinowej Centrum Kultury  podsumował inwestycje oraz projekty realizowane dla Słomnik w ciągu ostatnich 2 lat; 27 marca na sali obrad dyskutował z właścicielami gruntów na ul. Poniatowskiego o scaleniu; także spotkał się z mieszkańcami podczas wyborów sołtysa w Prandocinie Iłach. W zakresie inwestycji Burmistrz poinformował, że została podpisana umowa z Powiatem Krakowskim na budowę chodnika przy ul. Poniatowskiego; Zarząd Województwa Małopolskiego przyznał dotację w wysokości 200 tys. zł na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej 773 w Miłocicach i Wesołej, drugie 200 tys. dokłada Gmina; koszt całościowy to ponad 900 tys. zł. Burmistrz wśród ogłoszonych przetargów wymienił przetarg na remont remizy OSP w Prandocinie oraz remont budynku wielofunkcyjnego w Niedźwiedziu. Cała informacja, kliknij – tutaj.

Rada Miejska podjęła szereg uchwał. Przyjęto uchwałę dotyczącą zmiany oraz nowych nazw ulic w Słomnikach. Ulica Jana Pawła II – działki nr 402/12, 402/9; 402/10; ulica Słoneczna – działki nr 39733, 397/32, 380/19; ulica św. Jadwigi Królowej – działki nr 395/9, 395/10; ulica św. Siostry Faustyny – działki nr 381/13, 380/14, 379/14,377/11. Uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Szczegóły – tutaj. Przyjęto program opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Słomniki. Warto zwrócić uwagę na fakt, że w ramach promowania adopcji bezdomnych zwierząt Gmina pokrywa koszty niezbędnych zabiegów weterynaryjnych, leczenia, szczepień, a także zabiegów sterylizacji i kastracji  bezdomnych psów i kotów, które po przeprowadzeniu zabiegów trafią do adopcji. W 2017 r. na realizacje programu przeznaczono kwotę 50 tys. zł; szczegóły – tutaj. Rada Miejska w Słomnikach wyraziła zgodę na współfinansowanie wraz z Powiatem Krakowskim inwestycji przebudowy drogi Słomniki–Kocmyrzów. Kwota zapisana w budżecie na ten cel wynosi 865 tys. zł. Ponadto Rada Miejska wyraziła zgodę na współfinansowanie wraz z Województwem Małopolskim oraz przejęcie przez Gminę roli inwestora w inwestycji polegającej na budowie chodnika w Wesołej i Miłocicach. Koszt po stronie Gminy to 200 tys. zł. Koszt całościowy to ponad 900 tys. zł.

Wszystkie uchwały kliknij – tutaj.