A A A
Ostrzeżenie

Ostrzeżenie: oblodzenie od godz. 21:00 dnia 28.01.2019 do godz. 7:30 dnia 29.01.2019

Ostrzeżenie

Ostrzeżenie: opady marznące od godz. 7:00 dnia 28.01.2019 do godz. 10:00 dnia 28.01.2019

Ostrzeżenie

Ostrzeżenie: opady marznące od godz. 22:00 dnia 26.01.2019 do godz. 9:30 dnia 27.01.2019

Ostrzeżenie

Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego wprowadza II stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza i ostrzega o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla stężenia 24-godzinnego pyłu PM10 oraz związanego z nim wysokiego stężenia pyłu PM2,5 oraz benzo(a)pirenu w powietrzu.

Ostrzeżenie

Ostrzeżenie: oblodzenie od godz. 13:30 dnia 18.01.2019 do godz. 21:00 dnia 18.01.2019