A A A
Herb Gminy

Przypominamy, że zgodnie z art. 111 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, każdy przedsiębiorca posiadający zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, ma obowiązek do 31 stycznia 2017 r. złożyć oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w 2016 r. i dokonać opłaty za korzystanie z zezwoleń w roku 2017.

MODR Karniowice

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Krakowie ogłasza nabór kandydatów na: szkolenie „Stosowanie środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy” – kurs uzupełniający.

Świnie

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krakowie informuje:

ARiMR

17 listopada 2016 r.(czwartek) o godz. 10:00 w Urzędzie Miejskim w Słomnikach ul. Tadeusza Kościuszki 64 (sala konferencyjna) odbędzie się spotkanie informacyjne dla mieszkańców Gminy Słomniki . Tematem spotkania będzie „Identyfikacja i rejestracja zwierząt gospodarskich – nowe przepisy prawne”.

Herb Gminy

Urząd Miejski w Słomnikach informuje, że przetarg na dzierżawę terenu w Słomnikach w okolicy Pomnika pod ustawienie urządzeń typu karuzele w czasie trwania odpustu w Słomnikach w dniach od 30 września do 3 października 2016r. został rozstrzygnięty pozytywnie.