A A A
Lider CSR

Trwa rekrutacja do projektu „Lider CSR – zarządzanie wiekiem Krakowski Obszar Metropolitalny” realizowanego przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.

Susza

Burmistrz Gminy Słomniki  informuje, że rolnicy, którzy ponieśli straty z powodu suszy, mogą złożyć wniosek o szacowanie strat.

Herb gminy

Informacja Burmistrza Gminy Słomniki o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego.

Herb gminy

Urząd Miejski w Słomnikach informuję, że zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1893) w przypadku gdy wpis do CEIDG nie zawiera numeru PESEL, przedsiębiorca powinien dokonać uzupełnienia wpisu o tę daną w terminie 2 lat od dnia wejścia w życie w/w ustawy.

Bliżej Funduszy Europejskich

9 marca 2018 r. w siedzibie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie odbędzie się szóste spotkanie regionalne z cyklu „Bliżej Funduszy Europejskich” poświęcone projektom nadzorowanym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Szczególnie zapraszamy przedsiębiorców.