A A A
Herb Gminy

Burmistrz Gminy Słomniki ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę terenu w Słomnikach - Rynek w okolicy Pomnika pod ustawienie urządzeń typu karuzeli w czasie trawania odpustu w Słomnikach w dniach od 05 października 2018r. do 8 października 2018r.

Herb gminy

Rada Miejska w Słomnikach po zasięgnięciu opinii jednostek pomocniczych Gminy zdecydowała o wprowadzeniu zakazu nocnej sprzedaży napojów alkoholowych w godzinach od 23.00 do 6.00.

Lider CSR

Trwa rekrutacja do projektu „Lider CSR – zarządzanie wiekiem Krakowski Obszar Metropolitalny” realizowanego przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.

Susza

Burmistrz Gminy Słomniki  informuje, że rolnicy, którzy ponieśli straty z powodu suszy, mogą złożyć wniosek o szacowanie strat.

Herb gminy

Informacja Burmistrza Gminy Słomniki o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego.