A A A
Ministerstwo Finansów

Na prośbę Urzędu Skarbowego w Proszowicach publikujemy list Ministerstwa Finansów dotyczący nowych obowiązków płatników podatku dochodowego od osób fizycznych.

Konkurs

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego oraz Fundacja IMAGO zapraszają do udziału w Konkursie o Nagrodę w kategorii: „Najlepsze praktyki w zakresie wspierania rodziców dzieci z niepełnosprawnościami”

Herb Gminy

Przypominamy, że zgodnie z art. 11 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, każdy przedsiębiorca posiadający zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, ma obowiązek do 31 stycznia 2015 r. złożyć oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w 2014 r. i dokonać opłaty za korzystanie z zezwoleń w roku 2015.

Druki oświadczeń są dostępne w siedzibie Urzędu Miejskiego w Słomnikach, ul. Tadeusza Kościuszki 64, II piętro, pok. 34.

Administracja podatkowa

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Proszowicach informuje, że w dniu 08-01-2015 r. organizuje bezpłatne szkolenie dla podatników i płatników na temat:

elektroniczny PIT-11, ulgi podatkowe W 2014 roku, ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kasy rejestrującej

Szkolenie odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Proszowice, ul. 3-go Maja 72 sala nr 8 (parter). Początek szkolenia o godz. 9:00

Serdecznie zapraszamy

Administracja podatkowa

Izba Skarbowa w Krakowie informuje, że 1 stycznia 2015 roku wejdą w życie przepisy ustawy z dnia 26 września 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1563). W myśl nowych przepisów obowiązek składania informacji PIT-8C, PIT-11, PIT-R, IFT-1 w formie elektronicznej za pomocą systemu e-Deklaracje będzie dotyczył przedsiębiorców zatrudniających powyżej 5 pracowników oraz biur rachunkowych, niezależnie od liczby zatrudnionych osób. Dla małych firm pozostawiono możliwość składania papierowych PIT-11, ale w skróconym terminie – do końca stycznia.