A A A
Tydzień przedsiębiorczości w Krakowie

Już dziś startuje dziesiąta małopolska edycja Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości. W 16 miejscowościach odbędzie się 313 wydarzeń, przygotowanych przez 41 partnerów.

W otoczeniu biznesu

Jak rozwijać swoje kompetencje menadżerskie, zwiększać konkurencyjność i produktywność przedsiębiorstwa, doskonalić techniki negocjacyjne oraz jak korzystać z dofinansowań na usługi doradcze i szkoleniowe dowiedzą się uczestnicy warsztatów i szkoleń przygotowanych przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego.

Izba Przemysłowo-Handlowa zaprasza przedsiębiorców na szkolenie z zakresu praktycznej wiedzy o zawieraniu umów/kontraktów z zagranicznymi partnerami. Omówione zostaną m. in. regulacje prawne, narzędzia oceny wiarygodności kontrahentów, zasady właściwego stosowania reguł INCOTERMS, kluczowe elementy zawierania i zabezpieczania należytego wykonania umów czy też sposoby egzekwowania swoich praw.

W instytucjach publicznych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Małopolski zaprasza pracodawców zatrudniających lub chcących zatrudniać osoby z niepełnosprawnością na seminarium poświęcone wynikającym z tego korzyściom ekonomicznym, indywidualne konsultacje dotyczące dofinansowań ze środków PFRON a także warsztaty z elektronicznej obsługi wniosków SODiR.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Krakowie przygotował warsztaty dla uczniów pod hasłem „Lekcja z ZUS”. Ponadto zorganizowane zostaną szkolenia dla przedsiębiorców oraz konsultacje z ekspertami ZUS w tematyce ulg na start oraz Platformy Usług Elektronicznych.

W „Chłopską Szkołę Biznesu” – grę edukacyjną, rozwijającą umiejętności przedsiębiorcze i społeczne będą mogli zagrać uczniowie krakowskich szkół średnich, dla których rozgrywki zaplanowała Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 3 w Krakowie.

Na warsztaty z tworzenia idealnego biznesplanu wszystkie przedsiębiorcze mamy zaprasza Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie. Oprócz tego na Rajskiej odbędą się m.in. rozgrywki ekonomicznych gier planszowych oraz symulacja początków wydobycia ropy naftowej w naszym regionie.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Krakowie przygotowało warsztaty i wykłady na temat reglamentacji działalności gospodarczej, rejestracji działalności a także pozyskania dotacji.

Zagadnienia dotyczące przedsiębiorczości społecznej poruszone zostaną w trakcie paneli zaproponowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie. Uczestnicy będą mieli okazję poznać różne oblicza przedsiębiorczości społecznej a także porozmawiać o nowatorskich rozwiązaniach dla problemów społecznych. Zainteresowani będą mogli skonsultować z ekspertami swoje pomysły na innowacje oraz poznać zasady udziału w nowym projekcie grantowym.

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich zaprasza na spotkania, na których przedstawione zostaną możliwości wsparcia w zakresie rozwoju firmy, pod postacią badań naukowych, innowacji, szukania nowych rynków zbytu, zarówno na poziomie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, jak i krajowych programów operacyjnych.

W fundacjach, stowarzyszeniach i firmach

Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji oferuje warsztaty „ABC zakładania działalności gospodarczej” oraz indywidualne konsultacje z doradcami na temat uzyskania wsparcia/dotacji na zakładanie i rozwój przedsiębiorstw społecznych oraz ich form.

Dawkę przydatnych informacji na temat prowadzenia stron internetowych przygotował SukcesStrony.pl. W trakcie zaplanowanych wykładów uczestnicy dowiedzą się „Jak zaplanować budżet kampanii marketingu internetowego i przewidzieć zyski?” oraz poznają „Przepis na skuteczne pozycjonowanie w Google dla każdej branży”.

O tym jakie pomysły na biznes mają uczniowie szkół średnich dowiemy się podczas na konferencji Demo Day – Biznes Bez Ściemy organizowanej przez Fundację Kraków Miastem Startupów.

Wszyscy ciekawi możliwości, jakie oferuje FabLab Małopolska zaproszeni są na wycieczkę po przestrzeni, na której wiele osób realizuje swoje pasje i pomysły na biznes. Dzięki Fundacji Inteligentna Małopolska organizującej FabLab Tour będzie można poznać działającą tam ekipę, zwiedzić pracownie oraz obserwować pracę maszyn.

Aktywizacja zawodowa

Grodzki Urząd Pracy w KrakowiePowiatowy Urząd Pracy w Bochni oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie przygotowały rozbudowaną ofertę szkoleń, warsztatów, indywidualnych konsultacji z doradcami czy trenerami biznesowymi, spotkań z przedsiębiorcami i przedstawicielami instytucji otoczenia biznesu. Nie zabraknie przestrzeni, w której będzie można skonsultować swoje pomysły na biznes, dowiedzieć się o możliwościach zdobycia wsparcia, podnieść kwalifikacje i wiedzę z zakresu przedsiębiorczości.

Więcej o tym wydarzeniu – tutaj.