A A A
Herb Gminy

Burmistrz Gminy Słomniki informuje, że w Urzędzie Miejskim w Słomnikach ul. Kościuszki 64 (tablica ogłoszeń I piętro) został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym – 2 garaże, teren pod pawilonem handlowym (na rzecz dotychczasowych dzierżawców).

Lis

Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii zawiadamia, że na terenie województwa małopolskiego w dniach od 4 do 13 kwietnia 2019 r. zostanie przeprowadzone ochronne szczepienie lisów wolno żyjących przeciw wściekliźnie.

Herb Gminy

Zarządzenie Burmistrza Gminy Słomniki w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora: Przedszkola Samorządowego w Słomnikach, Szkoły Podstawowej w Kacicach, Szkoły Podstawowej im. Św. Jadwigi Królowej w Prandocinie.

Herb Gminy

Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie z dnia 01.04.2019 r. w sprawie warunkowej przydatności wody do spożycia  z wodociągu publicznego Niedźwiedź Kępa, gm. Słomniki.

Herb Gminy

Burmistrz Gminy Słomniki informuje, że w Urzędzie Miejskim w Słomnikach ul. Kościuszki 64 (tablica ogłoszeń I piętro) został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży działka nr 425/41 o pow. 5,0116 ha położona w miejscowości Prandocin Wysiołek.