A A A
Herb Gminy

Burmistrz Gminy Słomniki informuje, że w Urzędzie Miejskim w Słomnikach ul. Kościuszki 64 (tablica ogłoszeń I piętro) został wywieszony  na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym – teren wraz z garażem i działka rolna (na rzecz dotychczasowych dzierżawców).

Bezpłatna pomoc

Od stycznia 2019 roku na terenie Powiatu Krakowskiego - na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej - działa bowiem 12 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, obejmujących swoim zasięgiem 12 gmin powiatu. Są one finansowane z budżetu państwa.

Burmistrz Gminy Słomniki ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących zaopiniowania projektów uchwał w sprawie 1. zmiany nazwy jednostki pomocniczej gminy Słomniki, 2. uchwalenia statutu jednostki pomocniczej gminy Słomniki - Miasto Słomniki

Więcej

Polowanie

Plan polowań zbiorowych kół łowieckich w sezonie 2019/2020

Kierunek praca

Jeśli skończyłeś 30. roku życia, szukasz pracy, jesteś osobą niepracującą masz szansę na znalezienie wymarzonego zajęcia. Ruszył bowiem nabór do nowego projektu  „Kierunek PRACA!”, stanowiącego wsparcie dla osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.