A A A
Utrudnienia w ruchu

W związku z budową drogi szybkiego ruchu S7 od 2 grudnia br. od godz. 9.00 zostanie zamknięta droga DG601783K w miejscowości Lipna Wola.

Płomień gazu

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki w związku z okresem zimowym przypomina właścicielom i zarządcom obiektów budowlanych o zasadach bezpieczeństwa użytkowania mieszkań wyposażonych w piece gazowe.

Herb Gminy

Burmistrz Gminy Słomniki informuje, że w Urzędzie Miejskim w Słomnikach ul. Kościuszki 64 (tablica ogłoszeń I piętro) został wywieszony  na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym – teren wraz z garażem i działka rolna (na rzecz dotychczasowych dzierżawców).

Bezpłatna pomoc

Od stycznia 2019 roku na terenie Powiatu Krakowskiego - na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej - działa bowiem 12 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, obejmujących swoim zasięgiem 12 gmin powiatu. Są one finansowane z budżetu państwa.

Burmistrz Gminy Słomniki ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących zaopiniowania projektów uchwał w sprawie 1. zmiany nazwy jednostki pomocniczej gminy Słomniki, 2. uchwalenia statutu jednostki pomocniczej gminy Słomniki - Miasto Słomniki

Więcej