A A A
Herb Gminy

Burmistrz Gminy Słomniki informuje, że w Urzędzie Miejskim w Słomnikach ul. Kościuszki 64 (tablica ogłoszeń I piętro), został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży działka nr 1289/2 o pow. 0,2903 ha  położona w mieście Słomniki.

Fundacja Czyste Powietrze

14 maja o godzinie 16:00, w Urzędzie Miejskim w Słomnikach, przedstawiciele Fundacji Czyste Powietrze będą doradzać mieszkańcom jak uzyskać dofinansowanie na wymianę starego pieca i termomodernizację domu. Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Małopolska Niania 2.0

Rodzice, którzy zatrudniają nianię mogą ubiegać się o dofinansowanie kosztów zatrudnienia opiekunki dl dzieci do lat 3.

Wojewoda Małopolski

Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: Budowa wagi statycznej kolejowo-samochodowej na torze nr 2, budowa kontenera do obsługi wagi wraz z infrastrukturą techniczną, w tym instalacji zewnętrznej elektroenergetycznej zasilającej, sterowniczej i sygnalizacyjnej; oraz utwardzeniem fragmentów torów dojazdowych do wagi/rampy, na działkach nr 314/5, 314/10, obr. 0016 Ratajów, j. ewid. Słomniki.

Herb Gminy

Burmistrz Gminy Słomniki ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Prandocin Wysiołek.  Nieruchomość niezabudowana położona w miejscowości Prandocin Wysiołek objęta księgą wieczystą: KR1S/00026746/6 stanowiącą własność Gminy Słomniki składająca się z niezabudowanej działki nr 425/41 o pow. 5,0116 ha.