A A A
Herb Gminy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2015,poz.1515) i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2015r., poz.1774.) Burmistrz Gminy Słomniki podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy:

Herb Gminy

Burmistrz Gminy Słomniki informuje, że w Urzędzie Miejskim w Słomnikach ul. Tadeusza Kościuszki 64 (tablica ogłoszeń I piętro) został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży:

Herb Gminy

Burmistrz Gminy Słomniki  podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy: działki 185 i 186/1 w miejscowości Miłocice o pow. 0,5 ha.

Szpital Jana Pawła II

Oddział Nefrologii Szpitala Jana Pawła II organizuje cykl kameralnych spotkań, na które chcielibyśmy zaprosić chorych dializowanych, osoby zagrożone chorobami nerek i ICH BLISKICH.

Zima

Poniżej przedstawiamy wykaz firm odpowiedzialnych w sezonie 2015/2016 za zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Słomniki.