A A A
Małopolski Urząd Wojewódzki

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie budowy infrastruktury systemu łączności GSM-R na działkach w miejscowości Niedźwiedź

Starostwo i MISTIA

Starostwo Powiatowe w Krakowie oraz FRDL  Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji, zapraszają organizacje pozarządowe, przedstawicieli inicjatyw oddolnych oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy, działające na terenie Powiatu Krakowskiego i prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie odpowiadającym zadaniom Powiatu Krakowskiego, na otwarte spotkania konsultacyjne dotyczące opracowywanych:

Administracja podatkowa

W najbliższy weekend 18-19 kwietnia 2015 roku możesz wysłać swojego PIT-a podczas zakupów. Przez dwa dni pracownicy małopolskiej administracji podatkowej będą czekać na Ciebie aż w czterech galeriach handlowych w naszym regionie. Pomogą Ci wypełnić zeznanie podatkowe i od razu wysłać je elektronicznie bezpośrednio do Twojego urzędu skarbowego. A wszystko to szybko, sprawnie i zupełnie za darmo.

Nowy dowód osobisty

Od 1 marca 2015 roku obowiązuje nowy wzór dowodu osobistego obsługiwany przez System Rejestrów Państwowych. Przeczytaj, co się zmieniło i jak funkcjonuje.

W porównaniu z dotychczas obowiązującymi dowodami osobistymi pojawiły się nowe zabezpieczenia, nie ma natomiast informacji o adresie, wzroście, kolorze oczu i podpisu.

Herb Gminy

Burmistrz Gminy Słomniki informuje, że w Urzędzie Miejskim w Słomnikach ul. Tadeusza Kościuszki 64 (tablica ogłoszeń I piętro) został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży:

  • lokal mieszkalny nr 13 w budynku wielomieszkaniowym w Słomnikach ul. Karola Świerczewskiego 8 (nabywca – najemca lokalu).

Niniejszy wykaz będzie znajdował się na tablicy ogłoszeń przez okres 6 tygodni.