A A A
1 % w Małopolsce

Możliwość przekazania 1% odpisu podatku dochodowego organizacjom pożytku publicznego z tereny Małopolski to wyjątkowa szansa wsparcia organizacji działających na rzecz innych.

Herb Gminy

Na dzień 18.02.2016r. był ogłoszony przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Niedźwiedź.

Herb Gminy

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( jednolity tekst Dz.U. z 2015r., poz. 1515) oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015r., poz. 1774) Burmistrz Gminy Słomniki podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

Herb Gminy

Informujemy, że na dzień 18.02.2016 r. w Urzędzie Miejskim w Słomnikach został ustalony ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę niezabudowanych działek:

Administracja podatkowa

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Proszowicach przypomina, że z początkiem 2015 roku weszły w życie przepisy rozszerzające zasady przyznawania ulg podatkowych na dzieci.