A A A
Herb Gminy

W dniu 12 maja 2015 r. w godz. 6,00 – 19,00 Dowództwo Operacyjne Sił Zbrojnych przeprowadzi ćwiczenie pod kryptonimem RENEGADE-KAPER 15/I, w ramach którego odbędzie się trening systemu powszechnego ostrzegania o zagrożeniach uderzeniami z powietrza.

OC

Informacja dla mieszkańców Gminy Słomniki o przeprowadzeniu treningu gminnego systemu alarmowania

Małopolskie

Program skierowany jest do rodzin wielodzietnych trzy plus.

Program skierowany jest do rodzin wielodzietnych 3+ tj. składających się z rodziców (opiekunów) i co najmniej trojga dzieci w wieku do 18. roku życia (lub 24., gdy się jeszcze uczą) – w tym przynajmniej jedno z nich musi uczęszczać do szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej, których dochód na osobę nie przekracza 684,00 zł (netto). Kwota wparcia w ramach projektu wyniesie jednorazowo dla każdego ucznia do 150 zł.

Małopolska Izba Rolnicza

31 maja 2015 r. odbędą się Wybory do Rad Powiatowych Małopolskiej Izby Rolniczej

Lis

Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii zawiadamia, że na terenie województwa małopolskiego w dniach od 24 kwietnia do 3 maja 2015 r. zostanie przeprowadzone ochronne szczepienie lisów wolno żyjących przeciw wściekliźnie.