A A A
Małopolski Urząd Wojewódzki

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji: Budowa infrastruktury systemu łączności GSM-R.

Caritas

Rehabilitacja lecznicza (fizjoterapia i kinezyterapia) mieszkańców Gminy Słomniki.

Gmina Słomniki zaprasza mieszkańców do udziału w programie dotyczącym rehabilitacji szeroko pojętych schorzeń narządów ruchu. Program realizowany jest przez  Stację Opieki Caritas w Słomnikach przy ścisłej współpracy z lekarzami SP ZOZ w Słomnikach, a współfinansowany jest przez Gminę Słomniki.

Regionalne Centrum Wolontariatu w Krakowie

Stowarzyszenie Regionalne Centrum Wolontariatu w Krakowie zaprasza osoby powyżej 60 roku życia zamieszkujące na terenie województwa małopolskiego do bezpłatnego udziału w projekcie SENIOR Z PASJĄ - promocja i rozwój wolontariatu wśród osób starszych w Małopolsce.

Małopolski Urząd Wojewódzki

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego o wydaniu decyzji o zatwierdzeniu projektu i udzieleniu pozwolenia na budowę gazociągu średniego ciśnienia w pasach drogowych drogi krajowej nr 7 i wojewódzkiej nr 773

Małopolski Urząd Wojewódzki

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie budowy infrastruktury systemu łączności GSM-R na działkach w miejscowościach Niedźwiedź i Polanowice