A A A
Administracja podatkowa

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Proszowicach informuje, że w okresie wakacji wznowiona została akcja zachęcająca kupujących nie tylko do brania, ale także do sprawdzania paragonów wydawanych z kas fiskalnych.

Celem akcji jest zwrócenie uwagi, że obok paragonów fiskalnych sprzedawcy wystawiają też paragony niefiskalne. Są one wystawiane przed fiskalizacją kasy i nie powinny być przekazane kupującemu jako dowód zakupu, jeżeli sprzedawca jest zobowiązany do ewidencjonowania obrotów na kasach rejestrujących.

Administracja podatkowa

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Proszowicach informuje, że w dniu 21.07.2015 r. organizuje spotkanie na temat: Nie daj się oszukać - sprawdź paragon.

Spotkanie odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Proszowice, ul. 3-go Maja 72, sala nr 8 (parter).
Początek spotkania godzina 9:00.
Serdecznie zapraszamy.

ROPS Kraków

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie zaprasza do zgłaszania kandydatów do tytułu Seniora Roku 2014 w IX Małopolskim Plebiscycie „Poza Stereotypem - Senior Roku 2014”.

Herb Gminy

W związku z kończącą się kadencją ławników sądów rejonowych i sądów okręgowych, podejmuje się przygotowania do przeprowadzenia wyborów ławników na nową kadencję 2016 - 2019.

RDOŚ w Krakowie

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie o wydaniu postanowienia, uzgadniającego w zakresie ochrony środowiska, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje inwestycji: Remont dróg wewnętrznych w kompleksie wojskowym w Niedźwiedziu.