A A A
Projekt InBit

Instytut InBIT na zlecenie Ministerstwa  Rozwoju realizuje projekt praktyk i szkoleń w Niemczech wraz z nauką języka niemieckiego przed wyjazdem. W projekcie mogą wziąć udział osoby młode do 35 r. życia zamieszkałe w powiecie krakowskim i pozostające bez pracy. Po powrocie do kraju w ramach projektu będą organizowane dodatkowo płatne staże zawodowe. Udział w projekcie jest całkowicie BEZPŁATNY!

Ul. Świerczewskiego

Według zapisów przyjętej przez Sejm ustawy dekomunizacyjnej nazwa ulicy Karola Świerczewskiego w Słomnikach będzie musiała zostać zmieniona w ciągu roku od wejścia ustawy w życie. Co ważne, mieszkańcy nie poniosą żadnych kosztów, a dokumenty ze starą nazwą będą obowiązywać  dopóki nie upłynie termin ich ważności.

Lis

Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, że w dniach od 20 maja do 3 czerwca 2016 r. przeprowadzana będzie akcja szczepienia lisów wolnożyjących przeciwko wściekliźnie ma obszarze województwa małopolskiego.

Praca dla Młodych

Jeśli nie skończyłeś 30. roku życia i jesteś osobą niepracującą tj. bierną zawodowo masz szansę na znalezienie wymarzonego zajęcia. Ruszył bowiem kolejny nabór do projektu „Praca dla Młodych”, stanowiącego wsparcie dla osób młodych, pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.

Herb Gminy

Burmistrz Gminy Słomniki ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Słomnikach w pobliżu osiedla przy ul. K. Świerczewskiego. Łączna powierzchnia wymienionych działek wynosi 0,3471 ha i stanowi jeden kompleks gruntów. Niniejsze działki będą zbywane łącznie jako jedna nieruchomość.