A A A
Małopolska Myśli o Tobie

Festiwal Funduszy Europejskich „Małopolska Myśli o Tobie” Święty Florian i „Tereska” zapraszają.

Herb Gminy

Burmistrz Gminy Słomniki ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Słomnikach w pobliżu osiedla Świerczewskiego.

Herb Gminy

Burmistrz Gminy Słomniki informuje, że odwołuje się przetarg ustny nieograniczony ogłoszony w dniu 05.05.2016r.  na sprzedaż działek : nr 369/2 o pow. 0,1164 ha,nr 369/3 o pow. 0,1198ha, nr 377/15 o pow. 0,0815 ha, nr 381/14 o pow. 0,0982 ha położonych w mieście Słomniki z powodu popełnionej pomyłki w nr działki.

Gabinet rehabilitacji

Rehabilitacja lecznicza (fizjoterapia i kinezyterapia) mieszkańców Gminy Słomniki

Gmina Słomniki zaprasza mieszkańców do udziału w programie dotyczącym rehabilitacji szeroko pojętych schorzeń narządów ruchu. Program realizowany jest przez  Stację Opieki Caritas w Słomnikach przy ścisłej współpracy z lekarzami SP ZOZ w Słomnikach a współfinansowany jest przez Gminę Słomniki. 

Projekt InBit

Instytut InBIT na zlecenie Ministerstwa  Rozwoju realizuje projekt praktyk i szkoleń w Niemczech wraz z nauką języka niemieckiego przed wyjazdem. W projekcie mogą wziąć udział osoby młode do 35 r. życia zamieszkałe w powiecie krakowskim i pozostające bez pracy. Po powrocie do kraju w ramach projektu będą organizowane dodatkowo płatne staże zawodowe. Udział w projekcie jest całkowicie BEZPŁATNY!