A A A
Herb Gminy

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Słomniki wyłożeniu do publicznego wglądu projektu scalenia i podziału nieruchomości położonych w Słomnikach przy ul. J. Poniatowskiego.

Herb Gminy

Burmistrz Gminy Słomniki informuje, że w Urzędzie Miejskim w Słomnikach ul. Tadeusza Kościuszki 64 (tablica ogłoszeń I piętro) został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym  - teren pod tymczasowy garaż samochodowy na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.

Herb Gminy

Burmistrz Gminy Słomniki informuje, że w Urzędzie Miejskim w Słomnikach ul. Tadeusza Kościuszki 64 (tablica ogłoszeń I piętro) został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej  –  lokal mieszkalny  (nabywa najemca lokalu).

Czyste powietrze

Prosta instrukcja złożenia wniosku do programu Czyste Powietrze w siedmiu krokach.

Ostrzeżenie

Prezes Rady Ministrów Zarządzeniem z dnia 27 sierpnia 2019 r. wprowadził pierwszy stopień alarmowy (tzw. stopień ALFA ) oraz pierwszy stopień alarmowy CRP (tzw. stopień ALFA-CRP) na całym terytorium Polski od 28 sierpnia 2019 r. od godz. 00:01 do 3 września 2019 r. do godz. 23.59.